UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Dne 3.10.2016 bude z důvodu odstávky elektrické energie omezen provoz na jednotlivých odborech Městského úřadu Jiříkov a to až do odvolání.

Děkujeme za pochopení

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov

Úpravy jízdních řádů autobusů v provozní oblasti Šluknovsko od 11. 12. 2016

dopravaukNávrhy na změny jízdních řádů v provozní oblasti Šluknovsko od 11. 12. 2016.

Změny jsou barevně vyznačeny a popsány v přiloženém souboru. Barevně neoznačené jízdní řády se nemění, dochází zde jen k formální změně např. datumové poznámky apod. Případné chybějící jízdní řády mohou být z jiné provozní oblasti a budou rozesílány v následujících dnech.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Šluknovsko-komplet-161211.pdf)Šluknovsko-komplet-161211.pdf 844 Kb

Upozornění pro čtenáře

Městská knihovna v Jiříkově  bude od 27.9. do 3.10. uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Výběrové řízení - Rumburk

Tajemník Městského úřadu v Rumburku vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Místo výkonu práce: územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 •  zajišťování provozu a správy systému výpočetní techniky (ICT),
 •  administrace komunikační infrastruktury, systémů a u ž ivatelů ,
 •  zajišťování provozu SW aplikací,
 •  zajišťování instalace pracovních stanic a programového vybavení,
 •  podpora uživatelů.

Více v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (výběrové řízení ICT - RBK.pdf)výběrové řízení ICT - RBK.pdf 61 Kb

Den otevřených dveří

Zaměstnanci a klienti, Domova „Srdce v dlaních“ vás srdečně zvou na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v úterý 4. 10. 2016 v době od 10.00 do 15.30 hodin.

Více v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Den otevřených dveří.pdf)Den otevřených dveří.pdf 287 Kb

Nalezená fena

Dne 19. 09. 2016 byl v odpoledních hodinách předán hlídce MP Jiříkov kříženec menšího vzrůstu, který se pohyboval volně v ulici Pražská. Jednalo se o fenu menšího křížence bílé barvy s šedými fleky, která nebyla označena známkou. Máte-li bližší informace týkající se této feny nebo je-li fenka Vaše, kontaktujte prosím tel.: 722 092 090 (MP Jiříkov) nebo 412 338 350 (Odbor výstavby a ŽP).

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ve městě Jiříkově

Starosta města Jiříkov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 8. října 2016 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů
  • - ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 v přízemí vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova,  Mánesova,  9.května, Šluknovská, Tylova, Karlova,   Františkova,  Jiřího, Petrova,  Štefánikova, Čapkova  (pouze č.p. 812/20), Tyršova a Náměstí.
  • - ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680  (vchod do volební místnosti z ulice Moskevská) v přízemí vpravo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská, Dvořákova
  • - ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční,  Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Výběrové řízení - Rumburk

Rada Města Rumburk v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sportoviště města Rumburk, U Nemocnice 2/90, 408 01 Rumburk (která vznikne odštěpením stávající příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk k 01. 01. 2017)

Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně ÚSO; praxe v oboru výhodou; manažerské schopnosti, flexibilita a komunikativnost; znalost práce na PC podmínkou; řidičské oprávnění sk. B podmínkou; jazykové znalosti výhodou; předložení projektu činnosti organizace podmínkou, znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících právních předpisů výhodou.

Podrobněji v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (VŘ SMR 2017 - podmínky a znění.pdf)VŘ SMR 2017 - podmínky a znění.pdf 222 Kb

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném zně ní , si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování za řízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte na lince 840 850 860.

Více v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (CEZ.pdf)CEZ.pdf 103 Kb

Strana 1 z 2

Náhodné foto