BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Máte doma špunta a spoustu věcí, ze kterých vyrostl? Nebo naopak potřebujete svému dítku koupit nějaké hezké, ale ne příliš drahé věci? Právě pro vás jsme připravili BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI.

Uskuteční se 12.11.2016  od 9.00 do 12.00 hod. na MŠ Hradecké.

Maminka, která má zájem prodat si své věci, se přihlásí do 11.11.2016 v ředitelně MŠ Filipovská. Vstup pro prodávající i kupující je zdarma.

Kolektiv MŠ Jiříkov

Aktualizováno 24.10.2016

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Starosta města Jiříkov svolává 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 1. listopadu 2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

1.            Zahájení

2.            Kontrola usnesení z minulých zasedání

3.            Dotazy a připomínky občanů

4.            Majetkové záležitosti Města Jiříkova

5.            Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova

6.            Finanční záležitosti Města Jiříkova

7.            Různé

8.            Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova

9.            Závěr

Aktualizováno 24.10.2016

Výběrové řízení - Rumburk

Rada Města Rumburk v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice, SNP 484/29, 408 01 Rumburk

Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně ÚSO; praxe v oboru a znalost řízení příspěvkových organizací vč. ekonomiky výhodou, manažerské schopnosti, flexibilita a komunikativnost; znalost práce na PC podmínkou; řidičské oprávnění skupiny B podmínkou; jazykové znalosti výhodou; předložení projektu činnosti organizace podmínkou.

Více v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (VŘ DKS 2017.pdf)VŘ DKS 2017.pdf 384 Kb

Nalezený pes

Dne 04.10.2016 byl v odpoledních hodinách odchycen kříženec jezevčíka, světle hnědé barvy s bílou náprsenkou. Pes nebyl označen známkou a pohyboval se volně po ulici Šluknovská. Jedná se o staršího, udržovaného pejska, který se možná někomu zaběhl. Máte-li bližší informace týkající se tohoto psa nebo je-li pejsek Váš, kontaktujte prosím tel.: 722 092 090 (MP Jiříkov) nebo 412 338 350 (Odbor výstavby a ŽP).

fotografie psa

Výběrové řízení - MěÚ Jiříkov

Město Jiříkov, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov, vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka zařazeného do Městského úřadu Jiříkov.

Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov

Druh práce: vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov

Více informací v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (vr-vovs.pdf)vr-vovs.pdf 97 Kb

Úpravy jízdních řádů autobusů v provozní oblasti Šluknovsko od 11. 12. 2016

dopravaukNávrhy na změny jízdních řádů v provozní oblasti Šluknovsko od 11. 12. 2016.

Změny jsou barevně vyznačeny a popsány v přiloženém souboru. Barevně neoznačené jízdní řády se nemění, dochází zde jen k formální změně např. datumové poznámky apod. Případné chybějící jízdní řády mohou být z jiné provozní oblasti a budou rozesílány v následujících dnech.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Šluknovsko-komplet-161211.pdf)Šluknovsko-komplet-161211.pdf 844 Kb

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném zně ní , si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování za řízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte na lince 840 850 860.

Více v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (CEZ.pdf)CEZ.pdf 103 Kb

REGIONÁLNÍ MOBILITA - informace k podání žádosti

UP
 1. Žádost musí být podána žadatelem v době, kdy je veden žadatel v evidenci ÚP ČR a zároveň již má se svým budoucím zaměstnavatelem předběžně rozjednaný nástup na nové pracovní místo.
 2. Příspěvek může být poskytnut pouze za účelem dojíždění do zaměstnání z bydliště na pracoviště, pokud je v jiné obci než bydliště.
 3. Žadatelem může být:
  1. uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence déle než 5 měsíců
  2. uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců
  3. zájemce o zaměstnání evidovaný na ÚP ČR, u kterého došlo nebo dojde ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců
  4. uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě dlouhodobých rozborů situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě jeho bydliště a to v případě, že bude sjednán mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou nebo určitou delší než 6 měsíců a pouze v případě, bude-li ukončena evidence uchazeče o zaměstnání z důvodu nástupu uchazeče o zaměstnání do zaměstnání a místo výkonu práce bude sjednáno jako konkrétní pracoviště, tedy s konkrétní adresou. Příspěvek nebude poskytován v případě, že výše hrubé mzdy nebo platu, uvedená na výplatním listu, přesáhne 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku dle sdělení MPSV.
 4. Dohoda bude uzavřena nejdříve po doložení pracovní smlouvy ÚP ČR. Žadatel doloží pracovní smlouvu nebo rozhodnutí o přijetí do jednoho měsíce ode dne nástupu do zaměstnání.
 5. Příspěvkem nemůže být podpořen uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání:
  1. který bude nastupovat do pracovního nebo služebního poměru k témuž zaměstnavateli, u nějž byl v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru v období 24 měsíců před podáním žádosti,
  2. jehož bydliště je ve stejné obci jako místo výkonu práce nebo služební působiště/místo výkonu služby (bez ohledu na dojezdovou vzdálenost).
 6. Výše měsíčního příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč:
Dojezdová vzdálenost Výše měsíčního příspěvku
do 10 km - bez nároku
- v případě, že není spojení veřejnou dopravou 1 000 Kč
10 – 25 km
25 – 50 km
1 500 Kč
2 500 Kč
nad 50 km 3 500 Kč

Formulář žádosti je k dispozici na Integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni. Zájemcům jej také poskytnou zaměstnanci příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Aktualizováno 02.09.2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

cestovni dokladyRodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Celý článek...

Náhodné foto