Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016 ve městě Jiříkově

Na základě § 15 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve městě Jiříkově takto:

Volební okrsek č.1 – sídlo : budova Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 v přízemí vlevo
 
Zapisovatelka – paní Jana Skramouská
pracovní zařazení : referent ekonomického odboru MěÚ Jiříkov

Volební okrsek č.2 – sídlo : budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680

Zapisovatelka – paní Hana Havlová
pracovní zařazení : referent odboru výstavby a životního prostředí  MěÚ Jiříkov

Volební okrsek č.3 – sídlo : Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207

Zapisovatelka – paní Jaroslava Mrázková
pracovní zařazení : referent odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016

Na základě § 15, písm.f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji počet a sídla volebních okrsků ve městě Jiříkově takto:

Volební okrsek č.1 – sídlo : místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 v přízemí vlevo

 • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Petrova, Štefánikova, Čapkova (pouze č.p. 812/20), Tyršova a Náměstí.

Volební okrsek č.2 – sídlo : budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská)

 • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.

Volební okrsek č.3 – sídlo : Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207

 • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Veřejný výzva

MĚSTO JIŘÍKOV zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka

Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov.

Druh práce: referent správy poplatků za komunální odpad.

Celý článek...

Odběry a rozbory pitné vody

Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST akreditovanými laboratořemi zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne 26.9.2016 odběry a rozbory pitné vody


domovní studny
určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální zásobování

 • mikrobiologický a chemický rozbor -  cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)
 • radiologický rozbor (radon 222) - cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.

 • krácený rozbor a odběr vzorku -  cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
 • úplný rozbor a odběr vzorku -  cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky)

evidence objednávek do 21. 9. 2016:
MěÚ Jiříkov – odbor výstavby a ŽP
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 412 338 350, 724 606 186

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s., úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracovník v sociální službě - pečovatelka

Domov „Srdce v dlaních" sociálni služby Jiříkov, Filipov 65, 407 53 Jiříkov

hledá lidi pro obsazení pracovního místa v pozici Pracovník v sociální službě - pečovatelka

NÁPLŇ PRÁCE:

 • poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní p ř ímé obslužné péče o fy zicky a psychicky postižené klienty
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Celý článek...

Nalezená koťata

Dne 11. 08. 2016 byly na odbor výstavby a životního prostředí předány 4 nalezená koťata. Jedná se o odrostlejší mourovatá a strakatá koťátka. Máte-li bližší informace týkající se těchto koťátek nebo jsou-li koťata Váše, kontaktujte prosím tel.: 722 092 090 (MP Jiříkov) nebo tel.: 412 338 350 (Odbor výstavby a ŽP).

Stanovení minimálního počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016

Na základě § 15, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí na 6 členů (slovy šest členů)

v.r.
Michal Maják
starosta města Jiříkova

Nabídka zaměstnání

Společnost PLASTON CR, s.r.o. Šluknov hledá aktuálně zaměstnankyně do výrobního oddělení na montáž zvlhčovacích zařízení a dále také zaměstnance na výrobu plastových kufrů v 3-směnném provozu se smlouvou na dobu určitou do 31.12.2016 s možností prodloužení.
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení - p. Ing. Zuzana Dinhová tel. 412 314 417, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Nástupní plat: 14.200,- + příplatky.

Omezení provozu některých pracovišť v době letních dovolených - Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Přinášíme aktuální informace o omezení provozu některých pracovišť v době letních dovolených a omezení provozu z důvodu údržby. Ambulance zde neuvedené fungují bez omezení v obvyklých ordinačních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Celý článek...

Strana 1 z 2

Náhodné foto