Změna dopravního značení v ulici Čapkova

Na základě připomínek občanů a problémů z parkováním návštěvníků pošty, byla na základě schválení a stanovení dopravního značení příslušnými orgány provedena dne 16.10.2017 změna dopravního značení v jednosměrné ulici Čapkova v Jiříkově podél chodníku u budovy MěÚ, kde sídlí i Česká pošta s.p. Jedná se o omezení parkování výměnou dopravního značení z „Parkoviště“ na „Parkoviště z parkovacím kotoučem“ s časovým omezením max. 30 minut.

ved. odboru MH a BH

Parkovací hodiny lze od 18.10.2017 koupit i na poště.

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů ve městě Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017

Vyhrazuji plochu pro výlep volebních plakátů v Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

  1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č. p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
  2. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9. května, Svobodova a Tyršova
  3. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
  4. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
  5. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul. Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

Michal Maják
starosta města Jiříkova

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve městě Jiříkově

Na základě § 15 odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuji dobu a místo konání voleb:

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne

20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,

v těchto volebních okrscích:

Celý článek...

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Na základě § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji počet a sídla volebních okrsků ve městě Jiříkově takto:

Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská (pouze č. p. 563/3), Čapkova (pouze č. p. 812) a Náměstí.

Volební okrsek č. 2– sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.

Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Česká Obec

CO jirikov_500_rgbAktuální informace o dění v našem městě teď nově i ve vašem mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace „Česká Obec“

Město Jiříkov se zapojilo do projektu „Česká Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané nejen města Jiříkov získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o svém městě, ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.

Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?

Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.

Celý článek...

Změna otevírací doby

Změna otevírací doby Městské knihovny Jiříkov OD 17.07.2017

  • Po.    14:00 – 19:00
  • Ut.    Zavřeno
  • St.     09:30 – 12:30
  • Čt.     Zavřeno
  • Pá.    13:00 – 18:00

Město Šluknov informuje - rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově

Město Šluknov informuje veřejnost a všechny občany o plávaném zahájení komplexní rekonstrukce budovy radnice na nám. Míru 1, která bude zahájena 1. dubna 2017.

V této souvislosti dojde v první polovině měsíce března 2017 ke stěhování všech odborů a kanceláří, které mají na radnici sídlo do náhradních prostor městské ubytovny v Království čp. 10 (starostka, tajemnice, Odbor vedení města, Odbor rozvoje a ŽP, Odbor ekonomický, Odbor vnitřní správy a Odbor správy majetku), částečně pak do prostor pečovatelských bytů v Lužické ulici čp. 1093, naproti nádraží ČD (Odbor vnitřní správy – úsek sociální práce).

Úřední dny a hodiny zůstávající nadále zachovány: pondělí a středa 7:30 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin, mimo úřední hodiny jen po předchozí dohodě.

V náhradních prostorách by měl městský úřad sídlit do poloviny roku 2018, kdy je plánováno dokončení rekonstrukce radnice. O obnovení provozu v budově radnice bude veřejnost opětovně informována.

Odbor stavební úřad zůstává nadále umístěn v dosavadních prostorách na nám. Míru čp. 285.

Městská policie bude mít rovněž nadále své sídlo v dosavadních prostorách budovy radnice na nám. Míru 1.

Více informací, vč. komplexního seznamu kontaktů na jednotlivé odbory a zaměstnance a odkazů na on-line mapy na umístění náhradních prostor městského úřadu najdete na www.mesto-sluknov.cz

Velmi děkujeme občanům a široké veřejnosti za pochopení, že v době první poloviny měsíce března 2017, kdy bude probíhat stěhování radnice, bude provoz městského úřadu částečně omezen.

Náhodné foto