Změna dopravního značení v ulici Čapkova

Tisk

Na základě připomínek občanů a problémů z parkováním návštěvníků pošty, byla na základě schválení a stanovení dopravního značení příslušnými orgány provedena dne 16.10.2017 změna dopravního značení v jednosměrné ulici Čapkova v Jiříkově podél chodníku u budovy MěÚ, kde sídlí i Česká pošta s.p. Jedná se o omezení parkování výměnou dopravního značení z „Parkoviště“ na „Parkoviště z parkovacím kotoučem“ s časovým omezením max. 30 minut.

ved. odboru MH a BH

Parkovací hodiny lze od 18.10.2017 koupit i na poště.