20. zasedání zastupitelstva města

Tisk

Starosta města Jiříkov svolává 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 31. října 2017 od 1600 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
  3. Dotazy a připomínky občanů
  4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
  5. Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
  6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
  7. Usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
  8. Různé
  9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
  10. Závěr