Archiv článků

Filtr 

Dodávky TUV v městských bytech - Informace z úřadu - odbor místního a bytového hospodářství
Dne 26.9.2016 od 23,00 hodin bude ukončena dodávka TUV z centrální kotelny a bude průběžně docházet k přepojování vody na ohřev kotelny v panelovém domě. Přepojování bude probíhat dne 27.9.2016 – 28.9.2016. Děkujeme za pochopení, Město Jiříkov ...

Úpravy jízdních řádů autobusů v provozní oblasti Šluknovsko od 11. 12. 2016 - Aktuálně - Tiskové zprávy
Návrhy na změny jízdních řádů v provozní oblasti Šluknovsko od 11. 12. 2016. Změny jsou barevně vyznačeny a popsány v přiloženém souboru. Barevně neoznačené jízdní řády se nemění, dochází zde jen k formální změně např. datumové poznámky apod. Přípa ...

Upozornění pro čtenáře - Informace z odloučených pracovišť - Knihovna
Městská knihovna v Jiříkově  bude od 27.9. do 3.10. uzavřena. Děkujeme za pochopení ...

Výběrové řízení - Rumburk - Aktuálně - ...z okolí
Tajemník Městského úřadu v Rumburku vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Místo výkonu práce: územní obvod města Rumburk Charakteristika vykonávané činnosti:  zajišťování provozu a správy s ...

Den otevřených dveří - Aktuálně - Pozvánky na akce
Zaměstnanci a klienti, Domova „Srdce v dlaních“ vás srdečně zvou na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v úterý 4. 10. 2016 v době od 10.00 do 15.30 hodin. Více v příloze ...

Nalezená fena - Informace z úřadu - Nalezenci
Dne 19. 09. 2016 byl v odpoledních hodinách předán hlídce MP Jiříkov kříženec menšího vzrůstu, který se pohyboval volně v ulici Pražská. Jednalo se o fenu menšího křížence bílé barvy s šedými fleky, která nebyla označena známkou. Máte-li bližší informace týkající ...

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ve městě Jiříkově - Ostatní - Krajské volby 2016
Starosta města Jiříkov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 8. října 2016 ...

Výběrové řízení - Rumburk - Aktuálně - ...z okolí
Rada Města Rumburk v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sportoviště města Rumburk, U Nemocnice 2/90, 408 01 Rumburk (která vznikne odštěpen ...

Uzavření odboru - Informace z úřadu - odbor místního a bytového hospodářství
Z technických důvodů bude dne 20.9.2016 uzavřen odbor MH a BH, děkujeme za pochopení.   Odbor MH a BH ...

VÝSTRAHA ČHMÚ PVI_2016/82 - Aktuálně - Výstrahy ČHMÚ
VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha od čtvrtka 15.09.2016 10:30 do pátku 16.09.2016 20:00 VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Plzeňský:(DO,KT,TC,); Jihočeský:(CK,PT,ST,) od pátku 16.09.2016 22:00 do neděle 18.09.2016 06:00 NEBEZPEČÍ POŽÁ ...

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - Aktuálně - Tiskové zprávy
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném zně ní , si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné p ...

Nalezené kočky - Informace z úřadu - Nalezenci
Dne 13.09.2016 kolem 19:00 hod. byla Městská policie Jiříkov upozorněna na dva zavázané pytle nacházející v ulici Březinova, u kontejnerů na tříděný odpad. V pytlích byly nalezeny 4 starší kočky a 2 odrostlejší koťata. Na jednom z pytlů bylo logo České pošty. &nb ...

Nalezený pes - Informace z úřadu - Nalezenci
Dne 06.09.2016 byl v ranních  hodinách v ulici 9.května odchycen pes středního vzrůstu, jednalo se o křížence retrívra bílé barvy, který nebyl označen známkou. Máte-li bližší informace týkající se tohoto psa nebo je-li pejsek Váš, kontaktujte prosím tel.: 722& ...

Upozornění pro nájemníky č.p. 345-346 - Informace z úřadu - odbor místního a bytového hospodářství
V sobotu dne 17. 9. 2016, proběhne odstávka plynového zařízení domu Březinova - 345 - 346 , od 8. hodiny ráno do zhruba 14. - 15 . hodiny. Po 14. případně 15. hodině dojde k postupnému zprovozňování plynového zařízení v domě a to po jednotlivých stoupačkách , prosím o spolu ...

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů - Ostatní - Krajské volby 2016
ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016 vyhrazuji jako plochu pro výlep volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Jiříkova: zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č.p.487 (prodejna potravin) v Jiříkově. plak ...

REGIONÁLNÍ MOBILITA - informace k podání žádosti - Informace z města - Ostatní informace
Žádost musí být podána žadatelem v době, kdy je veden žadatel v evidenci ÚP ČR a zároveň již má se svým budoucím zaměstnavatelem předběžně rozjednaný nástup na nové pracovní místo. Příspěvek může být poskytnut pouze za účelem dojíždění do ...

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - Aktuálně - Z Jiříkova
Starosta města Jiříkov svolává 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 06. září 2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov PROGRAM Zahájení Kontrola usnesení z minulých zasedání Dotazy a připomínky občanů - v úvodu „P ...

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016 ve městě Jiříkově - Ostatní - Krajské volby 2016
Na základě § 15 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve městě Jiříkově takto: Volební okrsek č.1 ...

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016 - Ostatní - Krajské volby 2016
Na základě § 15, písm.f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji počet a sídla volebních okrsků ve městě Jiříkově takto: Volební okrsek č.1 – sídlo : místnost v b ...

Veřejný výzva - Aktuálně - Z Jiříkova
MĚSTO JIŘÍKOV zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášen ...