Archiv článků

Filtr 

Grantový program Města Jiříkova na rok 2012 - Informace z úřadu - ekonomický odbor
Zastupitelstva města Jiříkova již tradičně na svém zasedání dne 18. 10. 2011 přijalo a schválilo Grantový program Města Jiříkova na rok 2012. Právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace, sdružení a nadace mohou tedy své žádosti o finanční prostředky na podporu či ...

Občanské průkazy nově a termíny žádostí do konce roku 2011 - Informace z úřadu - odbor vnitřní správy
Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, takzvané elektronické občanské průkazy. Tuto agendu budou zajišťovat obce s rozšířenou působností na stávajícím technickém zařízení pro ...

Upozornění - Informace z úřadu - odbor výstavby a životního prostředí
UPOZORNĚNI K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sl dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující ...

Záměr pronájmu nebytových prostor - Informace z úřadu - odbor místního a bytového hospodářství
Na základě usnesení č. 1418/2010 Rady města ze dne 8.června 2010 zveřejňuje Město Jiříkov záměr pronájmu nebytových prostor, nebytový prostor v objektu č.p. 839, ulice Antonínova v Jiříkově na st.p.č. 1357/1 nebytový prostor bez č.p., ulice Antonínova v Jiříkově na st ...