Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů ve městě Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017

Tisk

Vyhrazuji plochu pro výlep volebních plakátů v Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

  1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č. p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
  2. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9. května, Svobodova a Tyršova
  3. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
  4. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
  5. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul. Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

Michal Maják
starosta města Jiříkova