Stanovení minimálního počtu členů

Tisk

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu Prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Na základě § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), stanovuji minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí na 6 členů (slovy šest členů).

Michal Maják
starosta města Jiříkova