ekonomický odbor

odbor zabezpečuje
 • účetnictví účetní jednotky Města Jiříkova podle zákona o účetnictví, sběr, přenos, zpracování informací o činnostech jednotky, zpracování informací z účetní evidence a dalších podkladů
  pro daňové účely, poplatky, odvody a jiné povinnosti, kontroluje správnost účetních dokladů,
  vystavuje faktury na základě podkladů, eviduje hmotný majetek, organizuje jeho inventarizaci,
 • hospodaření účetní jednotky, rozpočtování (rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpis rozpočtu, rozpočtový výhled), hospodaření dle schváleného rozpočtu, rozpočtová opatření a rozpočtové změny, rozbory a vyhodnocování,
 • správu místních a správních poplatků specifikovaných vnitřním předpisem, provádí správu pohledávek,
 • sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu města a roční účetní závěrky,
 • některá statistická hlášení za jednotku,
 • chod pokladny,
 • platovou agendu včetně zpracování platů a odvodů, personální agendu, odškodné za úrazy, dokumentačně - probační a mediační službu a veřejnou službu,
 • správu místního poplatku ze psů včetně provádění daňového řízení.