e-deska (stav ke dni 28.05.2017)

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Výběrová řízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
24.5.2017 8.6.2017
byt 1+3 (78,22 m2), Tylova 7
JirikovD/1559/2017
24.5.2017 8.6.2017
byt 1+2 (92,82 m2), Rumburská 204
JirikovD/1560/2017
Oznámení obecné povahy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
22.5.2017 6.6.2017
Záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace Hradecká v obci Jiříkov u čp. 518 - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
OSÚ-SSÚ/14399-17/2846-2017/Tu
22.5.2017 6.6.2017
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II/263 v průtahu obcí Jiříkov před vjezdem do Spolkové republiky Německo - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
OSÚ-SSÚ/19429-17/1422-2017/Tu
22.5.2017 6.6.2017
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice III/26329 Filipovská v průtahu obcí Jiříkov u čp. 140 - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
OSÚ-SSÚ/19431-17/189-2017/Tu
Majetkové záležitosti města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
24.5.2017 nikdy
Záměr výpůjčky nebytových prostor
19.4.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitostí
10.4.2017 nikdy
Záměr pronájmu pozemků
10.4.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitosti
23.3.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitostí
3.2.2016 nikdy
Záměr výpůjčky časti NP č.p. 900
Rozpočet a závěrečný účet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
5.5.2017 30.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016
Zastupitelstvo města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
22.5.2017 30.5.2017
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva města
10.4.2017 nikdy
Usnesení a zápis z 17. ZM
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
16.5.2017 31.5.2017
Oznámení o použití chem. přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým - Lesy ČR, LS Rumburk
3.5.2017 4.8.2017
Nabídka nepronajatých pozemků - Státní pozemkový úřad
28.4.2017 31.5.2017
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 - Severočeská vodárenská společnost a.s.
28.4.2017 29.5.2017
Veřejné vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 - Finanční úřad pro Ústecký kraj
1221025/17/2500-11460-505479
28.3.2017 28.6.2017
Oznámení dle § 20 - Státní pozemkový úřad
SPU 145953/2017/508100/Kři
6.10.2014 nikdy
OZNÁMENÍ A VÝZVA - 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK
23.7.2014 nikdy
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
9.4.2014 nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.

aktualizace k 1. 8. 2016

UZSVM/UDC/1642/2014-UDCM
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.3.2017 8.3.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
1.6.2016 31.12.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016, o výkonu přenesené působnosti (Město Rumburk a Město Jiříkov)
30.3.2016 30.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
20.10.2015 20.10.2018
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1 -2015 - TJ Spartak Jiříkov
12.8.2015 12.8.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015 - TJ Spartak Jiříkov
Finanční záležitosti
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
28.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4-2017
4.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3-2017
28.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města Jiříkova na roky 2018 - 2019
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu nebo v kanceláři vedoucího odboru vnitřní správy (obě 1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na samostatné stránce.