e-deska (stav ke dni 17.10.2017)

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Volby PSP 2017
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
4.10.2017 21.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve městě Jiříkově
JirikovD/2928/2017
22.9.2017 21.10.2017
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
4.9.2017 21.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
JirikovD/2613/2017
21.8.2017 21.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
JirikovD/2486/2017
Výběrová řízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
9.10.2017 24.10.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Rumburská 646 (byt č.2) - 1+2 (101,30 m2)
JirikovD/2972/2017
9.10.2017 24.10.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Tylova 7 (byt č.2) - 1+3 (78,22 m2)
JirikovD/2973/2017
9.10.2017 10.11.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro příjmově vymezené osoby - 9. května 900 (byt č. 3) - 1+1(53,03m2)
JirikovD/2974/2016
Oznámení obecné povahy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
11.10.2017 26.10.2017
Opatření obecné povahy - Stavba části chodníku a přechodu pro chodce
OSU-SSU/40419-17/5450-2017/Tu
11.10.2017 26.10.2017
Opatření obecné povahy - Výstavba chodníku v ul. Březinova
OSU-SSU/40430-17/5452-2017/Tu
Majetkové záležitosti města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
26.9.2017 nikdy
Záměr pronájmu pozemků
11.9.2017 nikdy
ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č.p. 900
11.9.2017 nikdy
Záměry prodejů nemovitostí
24.5.2017 nikdy
Záměr výpůjčky nebytových prostor
4.4.2017 nikdy
Záměr pronájmu nebytového prostoru u objektu č.p. 524
23.3.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
3.2.2016 nikdy
Záměr výpůjčky časti NP č.p. 900
Zastupitelstvo města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.9.2017 nikdy
Usnesení a zápis z 19. ZM
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
23.7.2014 nikdy
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
9.4.2014 nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.

aktualizace k 1. 8. 2016

UZSVM/UDC/1642/2014-UDCM
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
14.9.2017 14.9.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
8.3.2017 8.3.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
1.6.2016 31.12.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016, o výkonu přenesené působnosti (Město Rumburk a Město Jiříkov)
30.3.2016 30.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
20.10.2015 20.10.2018
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1 -2015 - TJ Spartak Jiříkov
12.8.2015 12.8.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015 - TJ Spartak Jiříkov
Finanční záležitosti
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
11.10.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 12-2017
21.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11-2017
14.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 10-2017
4.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9-2017
7.8.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8-2017
12.7.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7-2017
20.6.2017 30.6.2018
EKO - informace o zveřejnění Závěrečného účtu roku 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016

 

15.6.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6-2017
15.6.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5-2017
28.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4-2017
4.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3-2017
28.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města Jiříkova na roky 2018 - 2019
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu nebo v kanceláři vedoucího odboru vnitřní správy (obě 1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na samostatné stránce.