e-deska (stav ke dni 11.12.2017)

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Majetkové záležitosti města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.12.2017 nikdy
Záměr pronájmu pozemků
10.11.2017 nikdy
Záměr prodeje pozemku
10.11.2017 nikdy
Záměr pronájmu pozemků
8.11.2017 nikdy
Záměr pronájmu pozemku
11.9.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitosti
23.3.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.12.2017 28.12.2017
Veřejná vyhláška - přerušení územního řízení - SÚ Rumburk
OSÚ/48303-17/Ra OSÚ/3840-2017
Rozpočet a závěrečný účet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
23.11.2017 13.12.2017
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkov na roky 2019-2020
23.11.2017 13.12.2017
Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018
Zastupitelstvo města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
4.12.2017 12.12.2017
Pozvánka na 21. zasedání ZM
14.11.2017 nikdy
Usnesení a zápis z 20. ZM
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.12.2017 28.12.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - SÚ Rumburk
OSÚ/48369-17/Ra OSÚ/3840-2017
21.11.2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
2.11.2017 nikdy
Nařízení města Rumburk č. 1/2017 o vyloučení vstupu do lesa
OŽP/43620-17/5878-17/raus
23.7.2014 nikdy
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
9.4.2014 nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.

aktualizace k 1. 8. 2016

UZSVM/UDC/1642/2014-UDCM
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
22.11.2017 22.11.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9 -2017 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
8.3.2017 8.3.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
1.6.2016 31.12.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016, o výkonu přenesené působnosti (Město Rumburk a Město Jiříkov)
30.3.2016 30.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
20.10.2015 20.10.2018
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1 -2015 - TJ Spartak Jiříkov
12.8.2015 12.8.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015 - TJ Spartak Jiříkov
Finanční záležitosti
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
23.11.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 14-2017
8.11.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 13-2017
11.10.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 12-2017
21.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11-2017
14.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 10-2017
4.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9-2017
7.8.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8-2017
12.7.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7-2017
20.6.2017 30.6.2018
EKO - informace o zveřejnění Závěrečného účtu roku 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016

 

15.6.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6-2017
15.6.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5-2017
28.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4-2017
4.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3-2017
28.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města Jiříkova na roky 2018 - 2019
Volby prezidenta republiky 2018
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
27.11.2017 13.1.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volbu Prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
13.11.2017 13.1.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu Prezidenta České republiky
JirikovD/3361/2017
Rozpočty příspěvkových organizací
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
21.11.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého výhledu a návrh rozpočtu příspěvkové organizace Domov Srdce v dlaních – sociální služby Jiříkov
21.11.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého výhledu a návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov
21.11.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého výhledu a návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu nebo v kanceláři vedoucího odboru vnitřní správy (obě 1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na samostatné stránce.