Pozvánka na 21. ZM

Starosta města Jiříkov svolává 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 12. prosince 2017 od 1600 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020
 7. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2018
 8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 10. Usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 11. Různé
 12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 13. Závěr

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volbu Prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Na základě § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuji počet a sídla volebních okrsků ve městě Jiříkově takto:

Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská (pouze č. p. 563/3), Čapkova (pouze č. p. 812) a Náměstí.

Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská)pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.

Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

v. r.
Michal Maják
starosta města Jiříkova

Stanovení minimálního počtu členů

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu Prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Na základě § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), stanovuji minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí na 6 členů (slovy šest členů).

Michal Maják
starosta města Jiříkova

Nařízení města Rumburk č. 1/2017 o vyloučení vstupu do lesa

Rada města Rumburk se usnesla na své 114. schůzi dne 01. 11. 2017 Usnesením č. 1920/2017 vydat podle ust. § 19 odst. 3 a ust. § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) a současně v souladu s ust. § 11 odst. 2 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) nařízení o dočasném vyloučení vstupu do lesa.

více v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Nařízení_obce(4ZIDHw).pdf)Nařízení_obce(4ZIDHw).pdf 54 Kb

Česká Obec

CO jirikov_500_rgbAktuální informace o dění v našem městě teď nově i ve vašem mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace „Česká Obec“

Město Jiříkov se zapojilo do projektu „Česká Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané nejen města Jiříkov získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o svém městě, ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.

Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?

Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.

Celý článek...

Změna otevírací doby

Změna otevírací doby Městské knihovny Jiříkov OD 17.07.2017

 • Po.    14:00 – 19:00
 • Ut.    Zavřeno
 • St.     09:30 – 12:30
 • Čt.     Zavřeno
 • Pá.    13:00 – 18:00

Město Šluknov informuje - rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově

Město Šluknov informuje veřejnost a všechny občany o plávaném zahájení komplexní rekonstrukce budovy radnice na nám. Míru 1, která bude zahájena 1. dubna 2017.

V této souvislosti dojde v první polovině měsíce března 2017 ke stěhování všech odborů a kanceláří, které mají na radnici sídlo do náhradních prostor městské ubytovny v Království čp. 10 (starostka, tajemnice, Odbor vedení města, Odbor rozvoje a ŽP, Odbor ekonomický, Odbor vnitřní správy a Odbor správy majetku), částečně pak do prostor pečovatelských bytů v Lužické ulici čp. 1093, naproti nádraží ČD (Odbor vnitřní správy – úsek sociální práce).

Úřední dny a hodiny zůstávající nadále zachovány: pondělí a středa 7:30 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin, mimo úřední hodiny jen po předchozí dohodě.

V náhradních prostorách by měl městský úřad sídlit do poloviny roku 2018, kdy je plánováno dokončení rekonstrukce radnice. O obnovení provozu v budově radnice bude veřejnost opětovně informována.

Odbor stavební úřad zůstává nadále umístěn v dosavadních prostorách na nám. Míru čp. 285.

Městská policie bude mít rovněž nadále své sídlo v dosavadních prostorách budovy radnice na nám. Míru 1.

Více informací, vč. komplexního seznamu kontaktů na jednotlivé odbory a zaměstnance a odkazů na on-line mapy na umístění náhradních prostor městského úřadu najdete na www.mesto-sluknov.cz

Velmi děkujeme občanům a široké veřejnosti za pochopení, že v době první poloviny měsíce března 2017, kdy bude probíhat stěhování radnice, bude provoz městského úřadu částečně omezen.

Náhodné foto