22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Starosta města Jiříkov svolává 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 27. února 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
3. Dotazy a připomínky občanů
-    bezpečnostní situace v obvodu PČR Rumburk – Jiříkov
-    současná situace se společností „Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk“
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
5. Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
7. Různé
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
9. Závěr

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V LNaP, a.s. od 2. února 2018

Vážení,

Vzhledem ke zvýšenému výskytu akutních respiračních a chřipkových onemocnění a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je v Lužické nemocnici s platností od pátku 2. února 2018 vyhlášen zákaz návštěv.

Zákaz platí až do odvolání. O znovu povolených návštěvách bude nemocnice veřejnost včas informovat.

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (lnap_zakaz_navstev.pdf)lnap_zakaz_navstev.pdf 58 Kb

Oznámení o provádění prací

Dovolujeme si Vás informovat, že v období od 01.02.2018 do 30.6.2018 bude ve Vaší obci provádět firma Hrdlička spol. sr.o. na zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ následující práce - Vytýčení podzemního zařízení a následné geodetické zaměření sítí.
Tyto nezbytné práce jsou prováděny s ohledem na zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky elektřiny. Nebude docházet k žádným výkopovým pracím. Vytyčení je prováděno ekologickými barvami.

Děkujeme Vám za pochopení

MAS Český sever vyhlásila 22. ledna 2018 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Třetí výzvu v novém programovém období vyhlásila MAS Český sever v pondělí 22. ledna 2018. Podporu získají projekty, zaměřené na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězů a místních trhů, předávání znalostí a informační akce (s vazbou na Program rozvoje venkova). Vždy se musí jednat o projekty, které budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020.

Oprávnění žadatelé mohou předkládat své žádosti v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu, Národní 486, a to v období od 22. ledna do 9. března 2018. Celková alokace na podpořené projekty ve třetí výzvě činí 19 mil. Kč.  Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 5. 2018.

Úplný text výzvy, postup pro vygenerování a zaslání formuláře žádosti o dotaci, všechny vyhlášené fiche (tj. podrobné oblasti podpory), pravidla pro žadatele, další nezbytné dokumenty a pokyny jsou ke stažení na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-3-vyhlasena

Své projektové záměry můžete rovněž bezplatně konzultovat s projektovým manažerem MAS Český sever po předchozím sjednání termínu schůzky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. 724 778 296. Pro zájemce o dotaci uspořádáme v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu bezplatný seminář v úterý 6. února 2018 v době od 10 do 12 hodin. Svou případnou účast na semináři nám sdělte, prosím, na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky.

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
Varnsdorf, 22. 1. 2018

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO JIŘÍKOVSKÉ OBČANY

Vážení a milí občané města Jiříkov,
jak jsme slíbili - o všem Vás budeme informovat. Situace nakonec dospěla k dohodě, kdy velmi děkujeme Město Jiříkov za přístup a komunikaci. Vědí, stejně jako my, že jde hlavně o Vás.
Kde nás najdete? Můžete se již od 1. 2. 2018 přijít zaregistrovat a popřípadě se optat na další informace. Dočasně pro Vás budeme k dispozici vždy v prostorách Městského úřadu Jiříkov - zasedací místnost, kde budu spolu se sestřičkou Janou Smetanovou, na kterou jste mnozí z Vás zvyklí.
Kdy nás tam najdete? Koukněte se na přiložený leták, kde jsou ordinační hodiny - právě v čase ordinačních hodin nás zde najdete.
A ještě jedna důležitá informace od 1. 3. 2018 už se budeme potkávat v prostorách bývalé ordinace Lužické nemocnice a polikliniky v Dvořákově ulici.

kuc meu

Budeme se na Vás těšit!
MUDr. Martina Kučerová

Informace k ordinaci LNaP v Jiříkově

Více v příloze
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (lnap.pdf)lnap.pdf 1612 Kb

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci úředníka – sociálního pracovníka - MěÚ Šluknov

Město Šluknov zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci úředníka – sociálního pracovníka (pracovní poměr na dobu neurčitou).

Více v příloze...

Náhodné foto