Pražský Honza a Pokratický Venca

Tisk

Jak se z nadpisu zdá, mohlo by se jednat o bodré venkovské chasníky, co rádi žertují a pomohou starším. Jenže právě tito dva tak někomu nejvýš pomohli od peněz a majetku. Žádné žerty s nimi rozhodně nebyly. Oba žili na přelomu 18. a 19. století.

První z nich, Pražský Honza, nebyl nikdo jiný, než obávaný vůdce lupičské bandy Jan Karásek, zvaný též Pražák. Narodil se 10. září 1764 na Smíchově v rodině truhláře. Vyučil se také truhlářině a kromě toho i řeznickému řemeslu. Když dospěl, byl zařazen do armády, ale z ní utekl. Aby nebyl lapen, usadil se v Sasku poblíž hranic. Zde truhlařil, s ženou Magdalenou měl dcerku Veroniku. Uměl tedy jak česky, tak německy. Práce moc nevynášela, v Greibichově hospodě v Leutersdorfu se však seznámil s podivnými kumpány, co peněz měli dost. Záhy zjistil, že mít dost peněz není zase tak složité. Stačí si je vzít tam, kde jsou. Tak se asi roku 1795 zapojil do loupežnické bandy, co měla základnu právě v uvedené hospodě (dnes Karáskova krčma).

Celý článek...

Exkurze po hostincích v Georgswalde v době mezi světovými válkami

Tisk

Než budete číst tyto řádky, uvařte si svoji oblíbenou kávu či zapalte cigárko, nebo obojí. Hlavně popusťte uzdu fantazii. Píše se rok 1926, je krásná podzimní neděle sedmého listopadu a doba, kdy se mluví česky i německy. Je sice chladno, ale sníh nikde.

Se svým přítelem Karlem (Karl) se vydáme na malý okruh po hostincích v části Georgswalde. On je Němec a mluví dost česky, já Čech a vládnu trochu němčinou.

Celý článek...

Další historická díla na náměstí v Jiříkově

Tisk

Normalizační proces se dostal do finále, když se v roce 1975 stal prezidentem Gustav Husák. Zdravé jádro strany upozornilo pozice, sovětská vojska se „dočasně usalašila“ na našem území. Představitelé obcí, měst i fabrik se začali překonávat, kdo podá kladnější poměr k vedoucí úloze strany a vstupu vojsk v roce 1968. Jiříkov nebyl výjimkou. Jednoho dne začátkem léta 1975 podstavec po T.G. Masarykovi znovu ožil. Pod patronací závodu ELITEX byl nad kvádr připevněn znak SSSR - žlutý srp a kladivo, nahoře rudá hvězda. Celkově o průměru 1,3 m. Tak se pozůstatek po soše T.G. Masaryka znovu ocitl spolu s novým osazením v zorném poli obyvatel města. Tato tragikomická kombinace nemohla ujít poznámkám občanů a posléze představitelům MNV. A to se muselo napravit.

Aktualizováno 18.01.2012 Celý článek...

Pomník T.G. Masaryka a další díla na náměstí v Jiříkově

Tisk

Psal se rok 1945 a už nebylo pochyb o tom, že hitlerovské Německo se svými spojenci válku prohrají. Osvobozovacích bojů ve Šluknovském výběžku se v květnu 1945 zúčastnila 2. polská armáda pod velením generála Karla Swierczewského. Její 7. pěší divize definitivně vyčistila výběžek od zbytků německé armády a esesáků. Kolaborantům, zrádcům, nepřátelům se dostalo spravedlivé odměny. V roce 1945 – 46 bylo odsunuto mnoho německých obyvatel. Tehdy v roce 1945 – 47 se do vylidněného pohraničí (za Německa Sudetenland) a tedy i do Jiříkova (dříve Georgswalde) začali stěhovat nové obyvatelé. To jak z nitra Čech, tak z Moravy, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Hledali práci, zakládali národní správy podniků, hledali bydlení i jeden druhého. A také hledali nové, nebo osvědčené ideály pro svoji novou etapu života.
Historie Československa byla zatím krátká. Od října 1918 do března 1939. Ale mezi všemi tehdy vynikal jeden člověk, spoluzakladatel a první president československého státu, T. G. Masaryk (7.3.1850 – 14.9.1937). Přesvědčený demokrat, humanista a zastánce prvního fungujícího státu. Proč nepřevzít jeho ideály?

Celý článek...

Byl či nebyl v Jiříkově některý prezident nebo panovník ?

Tisk

cisar josef iicísař Josef II.Napadlo už jistě mnohého občana Jiříkova, zda byl či nebyl u nás ve městě některý prezident nebo panovník. Vždyť návštěva hlavy státu byla v obcích i městech vždy velkou událostí, pečlivě se zaznamenala a dlouho se o ní mluvilo.
O návštěvě prezidenta, ať již oficiální či nikoliv, by se dalo mluvit až od roku 1918, kdy vznikla Československá republika a prvním prezidentem se stal T.G. Masaryk. Ale od tohoto prezidenta až po současného Václava Klause není nikde ani zmínka. To v sousedních městech Rumburku a Šluknově prezidenti byli.
Jiříkova se toto téma dotýkalo v poslední čtvrtině 18. století. Tehdy vládla Marie Terezie a současně s ní i její syn Josef II., který se stal po smrti otce roku 1765 císařem. Jeho touha rozšířit moc i území Habsburků se moc nevedla. Po ztrátě Slezska se naskytla příležitost při komplikovaných dědických vztazích v Bavorsku koncem roku 1777 něco získat. Nelenil a začátkem roku 1778 část Bavorska vojensky obsadil. Tím ovšem proti sobě popudil dávného rivala, mocného pruského krále Fridricha II, zvaného Veliký (Fritz der Grosse). Ten nemohl dopustit, aby se narušila rovnováha mezi Rakouskem a Pruskem a vytáhl s vojskem proti Rakousku. Tehdy, 5. července 1778, překročila pruská vojska české severovýchodní hranice a tak začala válka o bavorské dědictví.

Aktualizováno 18.01.2012 Celý článek...

Strana 1 z 2