Biopopelnice

Tisk

V roce 20107 začíná svoz bioodpadu dne 28. 3. a bude probíhat každých čtrnáct dní, vždy lichý týden v úterý. Biopopelnice připravte k vývozu již v pondělí, protože svozová firma provádí vývoz v ranních hodinách. K vývozu vždy připravte naplněnou biopopelnici.
O nádobu na bioodpad si stále můžete zažádat na odboru výstavby a ŽP, 412 338 350 nebo 726 606 186.

Odbor výstavby a ŽP
MěÚ Jiříkov