Místní poplatek za komunální odpad - rok 2015

Tisk

Platba za 1 trvale hlášenou osobu na rok 2015 (od 01.01.15 – 31.12.15) je 640,-Kč.

Jednorázově splatnost
Celoroční platba 640,-Kč/os do 31. 5. 2015
Pololetně
1. pololetí (01.01.15 – 30.06.15) 320,-Kč/os do 31. 5. 2015
2. pololetí (01.07.15 – 31.12.15) 320,-Kč/os do 30. 9. 2015
Čtvrtletně
Vždy ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 2015
Rekreační objekty 640,-Kč do 31. 5. 2015

Osoby osvobozené od platby místního poplatku jsou ve věku od 75 let a více.
Osoby s trvalým pobytem na území města Jiříkova, které vlastní RO (rekreační objekt) jsou od poplatku za RO osvobozeni.