Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova

Tisk
ÚKONČÁSTKAPOZNÁMKA
Odchyt psa vč. použití odchytových prostředků 200,-Kč paušální částka bez ohledu na velikost zvířete a způsob odchytu
Umístění psa v záchytném kotci, vč. stravy a další péče (čištění kotce apod.) 50,-
kč/den
zahrnuje úklid kotce, desinfekci, stravu, vodu, administrativu apod.
Odvoz psa do útulku 5Kč/km dle ujetých kilometrů
Umístění psa v útulku dle nákladů účtováno dle skutečných nákladů
Veterinární péče dle nákladů účtováno dle skutečných nákladů

Tento ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova byl schválen Radou města Jiříkova na 8. schůzi konané dne 2.3.2015 usnesením č. 127/2015 s platností a účinností od 1.4.2015.