Výše poplatku za kom. odpad - rok 2002-2012

Tisk
Výše poplatku (CZK) Skutečné náklady (CZK) Doplatek města (CZK) Celkový počet poplatníků
(vč. osvobozených osob)
Počet osvobozených osob Náklady na 1 občana (CZK)
2002 *) 214,- 1 049 956,50,- 280 089,50,- 4023 269 261,-
2003 360,- 1 615 423,20,- 382 686,20,- 4073 439 397,-
2004 400,- 1 948 598,70,- 606 078,70,- 4080 452 477,-
2005 450,- 2 234 560,- 751 661,- 4025 462 555,-
2006 450,- 2 596 460,- 1 138 400,- 4034 481 644,-
2007 500,- 2 721 410,- 1 138 835,- 4024 499 676,-
2008 500,- 2 945 380,- 1 407 666,50,- 4025 505 732,-
2009 500,- 3 241 760,- 1 736 833,- 4152 540 780,-
2010 500,- 2 905 860,- 1 455 267,10,- 4129 546 703,-
2011 500,- 3 240 148,- 1 844 943,- 4137 562 783,-
2012 500,- 3 169 000,-**) 1 725 941,- 4064 586 780,-
2013 ***) 800,- 3 302 250,- 519 850,- 4064 586 813,-
  • *) Poplatek je vybírán od května 2002.
  • **) Jedná se o předpokládané náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a rok 2012.
  • ***) Jedná se pouze o předpokládané náklady.