Pozvánka na 21. ZM

Tisk

Starosta města Jiříkov svolává 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 12. prosince 2017 od 1600 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020
 7. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2018
 8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 10. Usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 11. Různé
 12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 13. Závěr