MAS Český sever vyhlásila 22. ledna 2018 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Tisk

Třetí výzvu v novém programovém období vyhlásila MAS Český sever v pondělí 22. ledna 2018. Podporu získají projekty, zaměřené na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězů a místních trhů, předávání znalostí a informační akce (s vazbou na Program rozvoje venkova). Vždy se musí jednat o projekty, které budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020.

Oprávnění žadatelé mohou předkládat své žádosti v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu, Národní 486, a to v období od 22. ledna do 9. března 2018. Celková alokace na podpořené projekty ve třetí výzvě činí 19 mil. Kč.  Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 5. 2018.

Úplný text výzvy, postup pro vygenerování a zaslání formuláře žádosti o dotaci, všechny vyhlášené fiche (tj. podrobné oblasti podpory), pravidla pro žadatele, další nezbytné dokumenty a pokyny jsou ke stažení na http://www.masceskysever.cz/vyzva-c-3-vyhlasena

Své projektové záměry můžete rovněž bezplatně konzultovat s projektovým manažerem MAS Český sever po předchozím sjednání termínu schůzky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. 724 778 296. Pro zájemce o dotaci uspořádáme v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu bezplatný seminář v úterý 6. února 2018 v době od 10 do 12 hodin. Svou případnou účast na semináři nám sdělte, prosím, na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky.

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
Varnsdorf, 22. 1. 2018