Odpadové hospodářství

Tisk

V Jiříkově se tříděný sběr odpadu provádí :

  1. do kontejnerů na: plasty, papír, bílé a barevné sklo. Tyto kontejnery jsou pro veřejnost rozmístěné na 14 stanovištích.
  2. už od roku 1998 probíhá sběr tříděného odpadu shromažďováním jednotlivých druhů využitelného odpadu v domácnostech do specielních pytlů (zelených, oranžových a žlutých), které mají potisk s údaji, jaké druhy tříděných odpadů se do nich ukládají.

Svoz pytlů s tříděným odpadem provádí svozová firma každý lichý týden, vždy v pondělí. Svozová trasa nevede všemi ulicemi. Vyobrazení trasy je trvale umístěné  na webových stránkách města, nebo Vám nejbližší místo trasy od Vašeho domu poradí na radnici.

Sběr tříděného odpadu

Papír

papirDo kontejnerů na papír s modrou samolepkou (modrých nádob) můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Krabice prosím rozložte nebo sešlápněte. Papír se sbírá rovněž  při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďuje se v domácnostech do zelených pytlů. Prosím, nevhazujte do kontejnerů ani do pytlů: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír.


Sklo

skloDo kontejnerů na sklo můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Bílé sklo - Protože máme v Jiříkově zavedený oddělený sběr skla, potom při jeho třídění musíme rozlišovat, jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou dva kontejnery: s bílou a zelenou nálepkou. Do kontejneru s bílou nálepkou patří čiré sklo a do kontejneru se zelenou nálepkou barevné sklo. Někteří lidé stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat  nálepku, kterou má každý kontejner a vhazovat bílé nebo barevné sklo podle označení kontejneru, i když tam je naházené sklo, které tam nepatří ! POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru. Sklo se sbírá rovněž  při svozu pytlů separovaného odpadu, bez rozdílu barvy, shromažďují se v domácnostech do zelených pytlů. Do pytlů nepatří střepy! Prosím, nevhazujte do kontejnerů ani do pytlů: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Plasty

plastyDo kontejnerů se žlutou nálepkou (žlutých nádob) můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Plasty se sbírají rovněž  při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďují se v domácnostech do žlutých nebo zelených pytlů.
Prosím, nevhazujte do kontejnerů na plasty ani do pytlů: novodurové trubky (ty patří do popelnic nebo do velkoobjemového odpadu) a obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) – ty patří do sběrného místa nebezpečných odpadů.


Kovy

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. Drobný kovový odpad a kovové obaly se sbírají rovněž  při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďujte je prosím doma do zelených pytlů.

Nápojové kartony (tetrapack)

Nápojové kartony se ve šluknovském výběžku sbírají zatím jenom při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďujte je prosím doma do oranžových pytlů. Mají potisk nápojové kartony, obrázky a text s informacemi o tom, co do pytle patří.

Textil

Odpadní textil se sbírá jenom při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďujte jej prosím doma do zelených pytlů. Do pytlů nepatří syntetické materiály a znečištěný textil. Na další informace se můžete zeptat na  městském úřadě, popř. u firmy, která sváží odpady.


Sběrná místa

Velkoobjemový odpad

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se kvůli své velikosti nevejdou do běžných kontejnerů nebo popelnic. Sběrný dvůr  objemného odpadu je ve dvoře drobné provozovny. Otevírací doba je

  • v zimním období ve středu 13 – 16 hodin, v sobotu a neděli 8 – 12 hodin
  • v letním období ve středu 13 – 18 hodin,  v sobotu a neděli 8 – 12 hodin

Odebírají se zde od občanů města objemné odpady (matrace, nábytek, koberce, linoleum, umyvadla atd.).

Léky

Nepostřebované nebo prošlé léky má povinnost odebrat každá lékárna

Baterie

Box pro zpětný odběr baterií a drobných akumulátorů (mobily, MP3 přehrávače, atp.) naleznete na následujících místech: železářství p. Hájek, kancelář odboru výstavby, samoobsluha u lékárny Svobodova 1064, prodejna potravin Filipov č.p. 200, pro školáky je v každé budově ZŠ umístěný 1 box na baterie

Drobné elektrospotřebiče

Drobné elektrospotřebiče je možnost odevzdat do boxu umístěném v kanceláři výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov.