Pětiměstí

petimesti 600

Pětiměstí je volné sdružení pěti českých a německých (saských) obcí a měst, které v době vzniku tvořily Šluknov a Jiříkov na české straně a Neusalza-Spremberg, Friedersdorf a Oppach na straně saské. Jejich katastry vzájemně sousedí a rozděluje je jen státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Společné území leží na severu Šluknovského výběžku v okrese Děčín a v části Horní Lužice, v dnešním kraji Görlitz (Zhořelec).

V roce 2008 se stal Friedersdorf částí města Neusalza-Spremberg a v Pětiměstí tak vzniklo jedno volné místo. To bylo nabídnuto Sohlandu nad Sprévou a na společné akci Hudba spojuje byl podepsán veřejný dokument vyjadřující vůli ke vzájemné spolupráci mezi všemi zúčastněnými městy. Starostu Sohlandu stálo zápisné 20 €, a to za pivo pro všechny starosty.

Město Šluknov zahajuje projekt „Hudba spojuje sousedy“

Tisk

petimesti 600Město Šluknov uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt „Hudba spojuje sousedy“ u Euroregionu Nisa v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ“. Paní starostka Mgr. Eva Džumanová tak dne 16. července 2012 podepsala v Liberci v sídle Euroregionu Nisa Smlouvu o dotaci ve výši 8.840 EUR, což je 85 % z celkových uznatelných nákladů tohoto projektu. Projekt potrvá od 24. května 2012 do 30. června 2013 a v jeho rámci bude realizována celá řada přeshraničních akcí v rámci Pětiměstí, tj. neformálního sdružení dvou českých a čtyř německých měst, které má u nás již více než desetiletou tradici.
Z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 tak již byla např. dotována květnová akce „Hudba spojuje sousedy“, která se konala na kopci Jitrovník v Království.
Na podzim 29. září 2012 je pak naplánován společný česko-německý pochod krajinou Šluknovska. Další akcí bude uspořádání společného fotbalového turnaje Pětiměstí za účasti 8 družstev v německém Sohlandu a také další ročník společné kulturní akce Hudba spojuje sousedy opět na Jitrovníku v Království v květnu 2013. Tyto společné akce formou neformálního setkávání pomohou odbourat bariéry a předsudky, řešit společné problémy
a prohlubovat vzájemná partnerství a přátelství. Součástí projektu je dále také zpracování archivu Pětiměstí za 12 let své existence.Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.

euroreg nisa  ziel-cil-3  EFRE  

Aktualizováno 30.07.2012

Jedenáctý ročník akce „Hudba spojuje sousedy“ na Jitrovníku

Tisk

petimesti 600Už jedenácté setkání občanů Pětiměstí, tj. občanů Šluknova, Jiříkova, Oppachu, Neusalza-Smprembergu, Ebersbachu-Neugersdorfu a Sohlandu, v rámci akce „Hudba spojuje sousedy“ proběhlo v neděli 27.  května 2012 v Království pod televizní věží na Jitrovníku a již tradičně mělo následující průběh: slunečné počasí,  několik stovek účastníků z obou stran hranice ve skvělé náladě, dostatek dobrého jídla a pití a výbornou kapelu Peleton, která  kvalitně "vystřihla" jak klasickou dechovku, tak i kousky odvázanější - bližší mladým lidem. Kromě pěších turistů dorazili i jezdci na kolech. Účast obyvatel z obcí na české i německé straně hranic byla opravdu hojná. Starostové obcí sdružených v Pětiměstí jako každý rok zahájili příjemné odpoledne přípitkem a krátkými přáními dobré zábavy. Akce se koná v rámci projektu „Hudba spojuje sousedy“.


Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.

euroreg nisa  ziel-cil-3  EFRE  

Aktualizováno 26.09.2012