Město Šluknov zahajuje projekt „Hudba spojuje sousedy“

Tisk

petimesti 600Město Šluknov uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt „Hudba spojuje sousedy“ u Euroregionu Nisa v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ“. Paní starostka Mgr. Eva Džumanová tak dne 16. července 2012 podepsala v Liberci v sídle Euroregionu Nisa Smlouvu o dotaci ve výši 8.840 EUR, což je 85 % z celkových uznatelných nákladů tohoto projektu. Projekt potrvá od 24. května 2012 do 30. června 2013 a v jeho rámci bude realizována celá řada přeshraničních akcí v rámci Pětiměstí, tj. neformálního sdružení dvou českých a čtyř německých měst, které má u nás již více než desetiletou tradici.
Z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 tak již byla např. dotována květnová akce „Hudba spojuje sousedy“, která se konala na kopci Jitrovník v Království.
Na podzim 29. září 2012 je pak naplánován společný česko-německý pochod krajinou Šluknovska. Další akcí bude uspořádání společného fotbalového turnaje Pětiměstí za účasti 8 družstev v německém Sohlandu a také další ročník společné kulturní akce Hudba spojuje sousedy opět na Jitrovníku v Království v květnu 2013. Tyto společné akce formou neformálního setkávání pomohou odbourat bariéry a předsudky, řešit společné problémy
a prohlubovat vzájemná partnerství a přátelství. Součástí projektu je dále také zpracování archivu Pětiměstí za 12 let své existence.Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.

euroreg nisa  ziel-cil-3  EFRE