Informace o přijatých usneseních z 29. schůze

Tisk
konané dne 19. prosince 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 486/2011

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 487/2011

 • 1. RM projednala revokaci usnesení RM č. 87/2011 v bodě 3.a) ze dne 07.02.2011, revokaci usnesení RM č. 257/11 v bodě 3.a),b) ze dne 27.06.2011, revokaci usnesení RM č. 278/2011 ze dne 01.08.2011.
 • 2. RM rozhodlarevokovat:
  • a) usnesení RM č. 87/2011 v bodě 3.a) ze dne 07.02.2011 v plném znění.
  • b) usnesení RM č. 257/11 v bodě 3.a),b) ze dne 27.06.2011 v plném znění.
  • c) usnesení RM č. 278/11 ze dne 01.08.2011 v plném znění.

Usnesení č. 488/2011

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujezáměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) pozemku p.č. 2312/10 o výměře 1040m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) pozemku p.č. 1126 o výměře 1535m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 285m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 290m2 a části pozemku č. 713/1 o výměře 15m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části pozemku p.č. 163/3 o výměře 401m2 a části pozemku p.č.163/2 o výměře 478m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části pozemku p.č. 1233/1 o výměře 540m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části pozemku p.č. 5144/1 o výměře 600m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) pozemku p.č. 1744/1 o výměře 571m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) stavebního pozemku č. 1948 o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou prodejny za cenu 10,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části pozemku p.č. 23/1 o výměře 1615m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • l) stavebního pozemku č. 1536 o výměře 146m2 a části pozemku p.č. 596/14 o výměře 337m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 596/14 o výměře 18m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • m) části pozemku p.č. 5034 o výměře 690m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 5034 o výměře 12m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • n) části pozemku p.č. 5134/1 o výměře 450m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 489/2011

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujenový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části pozemku p.č. 832/3 o výměře 290m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu Z. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) pozemku p.č. 3704 o výměře 798m2 a pozemku p.č. 3770/1 o výměře 258m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu K. H., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvalujeobnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) pozemku č. 588/4 o výměře 50m2 a pozemku p.č. 588/3 o výměře 467m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok paní K. V., 400 11 Ústí nad Labem na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 3039/1 o výměře 285m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 3039/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok panu V. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části pozemku p.č.1890/1 o výměře 263m2, části pozemku č.1900/1 o výměře 36m2 a pozemku p.č.1900/30 o výměře 285m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok paní V. N., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části pozemku p.č.1452 o výměře 266m2, pozemku č.1468/1 o výměře 314m2 a části pozemku st.p.č.168 o výměře 70m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu P. T., 403 39 Chlumec na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) pozemku p.č. 5267 o výměře 1259m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu J. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) pozemku p.č. 4891/1 o výměře 965m2, pozemku p.č. 4892/5 o výměře 932m2 a pozemku p.č. 6451 o výměře 161m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok paní B. R., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) pozemku p.č. 5841/1 o výměře 1096m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu V. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) pozemku p.č. 609/2 o výměře 609m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu J. H., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) pozemku p.č. 5595/1 o výměře 974m2 a pozemku p.č. 5597 o výměře 301m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu J. Č., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) pozemku p.č. 218/1 o výměře 306m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok paní M. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 490/2011

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujeobnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části pozemku p.č. 4571 o výměře 185m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 4571 o výměře 30m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu M. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 924/2 o výměře 100m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 924/2 o výměře 1100m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu J. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) stavebního pozemku č. 949 o výměře 248m2 a pozemku p.č. 2119 o výměře 669m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu S. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části stavebního pozemku č. 889 o výměře 350m2, části pozemku p.č. 5009/1 o výměře 220m2, části pozemku p.č. 5009/2 o výměře 30m2 a pozemku p.č. 5009/3 o výměře 77m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok paní J. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části pozemku p.č. 5950 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu R. P., 415 01 Teplice na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 290m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu V. L., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) stavebního pozemku č. 469 o výměře 158m2, pozemku p.č. 4455 o výměře 18m2 a pozemku p.č. 4456 o výměře 935m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu P. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části pozemku p.č. 6273/1 o výměře 40m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na údržbu před plotem za cenu 0,20 Kč/m2 a rok paní M. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) části pozemku p.č. 139/6 o výměře 10m2 a části pozemku p.č. 96/1 o výměře 15m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu J. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) pozemku p.č. 1900/3 o výměře 200m2 a části pozemku p.č. 900/4 o výměře 50m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu M. G., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2012. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části pozemku p.č. 1896/1 o výměře 585m2 a části pozemku p.č.1894/1 o výměře 135m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok paní J. M., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • l) části pozemku p.č. 1708/1 o výměře 16m2 v  k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kolny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok paní A. U., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • m) pozemku p.č. 600/3 o výměře 1838m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu M. R., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • n) části pozemku p.č. 5822 o výměře 393m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 5822 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu F. H., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • o) části pozemku p.č. 117/2 o výměře 760m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 117/2 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok paní M. M., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • p) části pozemku p.č. 353 o výměře 640m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu T. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • q) části pozemku p.č. 353 o výměře 1800m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu J. M., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • r) části pozemku p.č. 605/1 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu D. V., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • s) části pozemku p.č. 5272/2 o výměře 300m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu O. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • t) části pozemku p.č. 5144/1 o výměře 591m2 a části pozemku p.č. 5144/4 o výměře 140m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu J. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 491/2011

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujenový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) pozemku p.č. 2314 o výměře 180m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok paní H. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 3031/1 o výměře 250m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku st.p.č. 313 o výměře 180m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu R. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části pozemku č. 2756/1 o výměře 15m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod chatkou za cenu 5,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 2756/1 o výměře 1185m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok paní D. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) pozemku p.č. 5069 o výměře 1913m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok panu J. A., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části pozemku p.č. 6621 o výměře 240m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok panu V. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 492/2011

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění projektových prací na stavbu „Rozšíření parkovacích ploch v rámci stávajícího parkoviště v ul. Březinova v Jiříkově“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec na zajištění projektových prací na stavbu „Rozšíření parkovacích ploch v rámci stávajícího parkoviště v ul. Březinova v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 50.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec na zajištění projektových prací na stavbu „Rozšíření parkovacích ploch v rámci stávajícího parkoviště v ul. Březinova v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 50.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 493/2011

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č. Z_S24_12_8120026661 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v rámci přípravy stavby – realizace autobusového zálivu a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla neuzavřít smlouvu č. Z_S24_12_8120026661 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v  souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v rámci přípravy stavby – realizace autobusového zálivu mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 98.680,-Kč z důvodu nezajištění finančních prostředků v rámci rozpočtu města na rok 2012.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – rozporovat částku za věcné břemeno.

Usnesení č. 494/2011

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 8. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 07.12.2011.

Usnesení č. 495/2011

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přechod nájmu bytu č. 1 v č.p. 512, Filipovská ulice v Jiříkově podanou paní E. S., 407 53 Jiříkov z pana P. S. na paní E. S., 407 53 Jiříkov z důvodu rozvodu manželství a odstěhování se ze společné domácnosti.
 • 2. RM rozhodla o přechodu nájmu bytu č. 1 v č.p. 512, Filipovská ulice v Jiříkově z nájemce pana P. S. na paní E. S. podle § 708 a § 706 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat nájemní smlouvu mezi Městem Jiříkov a nájemcem paní E. S. na byt č. 1 v č.p. 512, Filipovská ulice v Jiříkově na dobu neurčitou od 01.01.2012.

Usnesení č. 496/2011

 • RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60m2), Svobodova 1057, Jiříkov, (SBDO Průkopník, město obsazovací právo), paní A. Z., Rumburk.

Usnesení č. 497/2011

 • RM projednala a rozhodlaprodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.01.2012 do 31.01.2012 a do 31.03.2012:
  • B. V., Jiříkov,                                    od 01.01.2012 do 31.01.2012
  • M. L., Jiříkov,                                    od 01.01.2012 do 31.03.2012
  • S. K., Jiříkov,                                     od 01.01.2012 do 31.03.2012
  • S. H., Jiříkov,                                    od 01.01.2012 do 31.03.2012
  • D. Z., Jiříkov,                                    od 01.01.2012 do 31.01.2012
  • R. L., Jiříkov,                                     od 01.01.2012 do 31.01.2012

Usnesení č. 498/2011

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1/2011 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt „Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu, uzavíraného mezi paní H.K., Česká Kamenice 407 21 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 1/2011 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2011 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt „Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu, mezi paní H.K., Česká Kamenice 407 21, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města. Důvodem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu, který vznikl nesouladem termínu konzultace mezi zúčastněnými na MPSV ČR.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1/2011 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt „Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 499/2011

 • 1. RM bere na vědomí Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012, součástí rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace, zřízené Městem Jiříkov, které mají za povinnost se jimi řídit.
 • 2. RM výše uvedený Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 schvaluje.

Usnesení č. 500/2011

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30.11.2011 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 501/2011

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní H. H., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní H. H., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. P., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní V. P., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 502/2011

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 19/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 19/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 503/2011

 • RM projednala rozpočtová opatření č. 4/2011 a č. 5/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň tato rozpočtová opatření č. 4/2011 a 5/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 504/2011

 • RM rozhodla, na základě opakujících se stížností a provedené kontroly, prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.01.2012 paní P. P., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 505/2011

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na použití rezervního fondu ve výši 22.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (platba plynu a opravy plynového kotle).
 • 2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace použití částky z rezervního fondu ve výši 22.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (platba plynu a opravy plynového kotle).

Usnesení č. 506/2011

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 507/2011

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 4/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 508/2011

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 6/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 509/2011

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavírané mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov a tento návrh Smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi městapodepsat Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 510/2011

 • RM pověřuje paní M. F., 407 53 Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení v období od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Usnesení č. 511/2011

 • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města za období od 17.01.2011 až 31.12.2011 (podle usnesení o jmenování členů komisí 6. schůze RM ze dne 17. ledna 2011 a 9. schůze RM ze dne 14. března 2011).
 • 2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a členům přestupkové komise a to:
  • Komise pro občanské záležitosti: K. A. - 2.400,- Kč, P. J. Dis - 2.400,- Kč, Mgr. D. I. – 1.600,- Kč, P. J. – 2.400,- Kč.
  • Komise výstavby a životního prostředí: M. M. – 3.200,- Kč, B. D. – 1.200,- Kč, H. R. – 3.200,- Kč, M. J. – 2.000,- Kč.
  • Komise místního a bytového hospodářství: Mgr. B. F. – 1.600,- Kč, B. O. – 1.600,- Kč, K. G. – 1.600,- Kč, D. J. – 1.600,- Kč.
  • Komise letopisecká: E. J. – 3.200,- Kč, Mgr. M. V. – 2.000,- Kč, M. H. – 2.000,- Kč, N. J. – 3.600,- Kč, F. O. – 2.400,- Kč.
  • Komise pro projednávání přestupků: F. J. – 1.600,- Kč, B. M. – 2.800,- Kč
  • Redakční rada: O. L. – 4.000,- Kč, Mgr. P. S. – 4.000,- Kč.
 • 3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí RM a přestupkové komisi.
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov