Informace o přijatých usneseních z 34. schůze

Tisk

konané dne 6. února 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 550/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o nutnosti úpravy cen stravování v Mateřské škole Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace takto: Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) – 30,-Kč, polodenní stravování (svačina, oběd) – 24,-Kč a děti s ODŠ (svačina, oběd, svačina) – 32,-Kč s platností a účinností od 01.03.2012 z důvodu zvýšení cen potravin.
 • 2. RM schvaluje úpravu cen stravování v Mateřské škole Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace takto: Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) – 30,-Kč, polodenní stravování (svačina, oběd) – 24,-Kč a děti s ODŠ (svačina, oběd, svačina) – 32,-Kč s platností a účinností od 01.03.2012.

Usnesení č. 551/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí „Směrnici k provádění doplňkové činnosti ve Školní jídelně Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace“ č.1/2012.
 • 2. RM schvaluje „Směrnici k provádění doplňkové činnosti ve Školní jídelně Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace“ č.1/2012 s platností a účinností od 06.02.2012.

Usnesení č. 552/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujenový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části pozemku p.č. 948/5 o výměře 2400m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 480,-Kč, paní D. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) pozemku p.č. 1227/1 o výměře 1284m2 a pozemku p.č.1230/1 o výměře 1226m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č.1296/1 o výměře 400m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 910,-Kč, paní I. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016.Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) pozemku p.č. 1808/8 o výměře 3794m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro zemědělské obhospodařování za cenu 0,10 Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,-Kč, panu J. R., 407 77 Šluknov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) pozemku p.č. 19/14 o výměře 532m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 540,-Kč, panu J. J., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvalujeobnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) pozemku p.č. 436/1 o výměře 562m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 570,-Kč, paní J. J., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2012. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 834/3 o výměře 600m2 v k.ú.  Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,-Kč, panu O. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) pozemku p.č. 1058 o výměře 931m2 a části pozemku p.č.1059/1 o výměře 233m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 1059/1 o výměře 11m2 a pozemku p.č. 1059/2 o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod chatkou za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,-Kč, panu J. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části pozemku p.č. 1872/1 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č.1872/1 o výměře 14m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 270,-Kč, paní E. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části pozemku p.č. 718/1 o výměře 710m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 718/1 o výměře 25m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 840,-Kč, panu M. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části pozemku p.č. 5246/1 o výměře 581m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 5246/1 o výměře 16m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 670,-Kč, panu J. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části pozemku p.č. 5042 o výměře 440m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 5045/1 o výměře 460m2 a části pozemku p.č. 6505 o výměře 210m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 760,-Kč, panu A. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části pozemku p.č. 4904 o výměře 500m2 a části pozemku p.č. 4906 o výměře 20m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,-Kč, panu M. M., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 553/2012

 • 1. RM projednala žádost o výpůjčku části pozemku p.č.1894/1 o výměře 2720m2 v k.ú. Jiříkov, který je ve vlastnictví Města Jiříkova, pro zajištění hasičského cvičiště a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.1894/1 o výměře 2720m2 v k.ú. Jiříkov, pro zajištění hasičského cvičiště, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, zastoupenému starostou Ludvíkem Otradovským na dobu určitou od 15.02.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o výpůjčce a starostovi města smlouvu o výpůjčce podepsat.

Usnesení č. 554/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o zajištění služeb pro město a to zajištění deratizace, zajištění rozboru pitné vody a zajištění monitoringu vlivu skládky v Dolním Jiříkově na kvalitu podzemních a povrchových vod a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla provést u všech tří služeb výzvu jednomu zhotoviteli k předložení cenové nabídky a po předložení nabídky, která bude pro město výhodná se zhotovitelem uzavřít smlouvu do konce roku 2014.

Usnesení č. 555/2012

 • 1. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru o ploše 231m2 v objektu č.p. 19, Náměstí v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 556/2012

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 39,21m2 v objektu č.p. 900, ulice 9.května v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 557/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní Z. D., 407 53 Jiříkov o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Moskevská 796 v Jiříkově.
 • 2. RM revokuje usnesení č. 549/2012 v bodě 5 z 33. schůze RM ze dne 23.01.2012.
 • 3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 2 v č.p 796, Moskevská ulice v Jiříkově paní Z. D. do 29.02.2012.

Usnesení č. 558/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2/2012 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt „Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu, uzavíraného mezi paní H. K., 407 21 Česká Kamenice a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 2/2012 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2/2012 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt „Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu, mezi paní H. K., 407 21 Česká Kamenice a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města. Důvodem Dodatku č. 2/2012 je prodloužení termínu, který vznikl nesouladem termínu konzultace mezi zúčastněnými na MPSV ČR. Tímto Dodatkem č. 2/2012 se prodlužuje termín ukončení Dohody o provedení práce do 31.03.2012.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2/2012 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt „Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 559/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomírozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2011:
  • a) příjmy ve výši 42.547.473,08 Kč, výdaje ve výši 50.182.640,35 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši - 7.635.167,27 Kč,
  • b) výnosy ve výši 43.580.235,64 Kč, náklady ve výši 33.474.668,31 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 10.105.567,33 Kč, daň z příjmu 1.744.000,-Kč, výsledek hospodaření po zdanění 8.361.557,33 Kč.
 • a doporučuje ZM tento rozbor projednat.
 • 2. RM bere na vědomí celkový výsledek hospodaření po zdanění Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši 8.361.557,33 Kč a celkový výsledek hospodaření Města Jiříkova doporučuje ZM schválit.
 • 3. RM bere na vědomí nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2011 ve výši 13.692.450,86 Kč.
 • 4. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2011 a toto vyúčtování sociálního fondu doporučuje ZM schválit.
 • 5. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu rezerv k 31.12.2011 a toto vyúčtování fondu rezerv a doporučuje ZM schválit.
 • 6. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců k 31.12.2011 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců doporučuje ZM schválit.
 • 7. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši 24.602.521,-Kč.
 • 8. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši 8,5 %.

Usnesení č. 560/2012

 • 1. RMbere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2011a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2011 schválit a zároveň doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2011 ve výši 21.732,-Kč.
Výše dotace
příspěvku
Vratka nedočerpané
dotace
a) Výkon státní správy 788 700,00 Kč 0 Kč
b) Příspěvek na školství 560 000,00 Kč 0 Kč
c) Akt. politika zaměstnanosti 980 161,00 Kč 0 Kč
d) Sčítání lidí, domů a bytů 21 732,00 Kč 21 732,00 Kč
e) SDH-akceschopnost,mzd. náklady 235 388,00 Kč 0 Kč
f) Dotace pro školu - Škola pro život 974 599,80 Kč 0 Kč
g) Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého 58 000,00 Kč 0 Kč
Celkem 3 618 580,80 Kč 21 732,00 Kč
 • 2. RM bere na vědomí finanční vypořádání prostředků na akci „Záchrana kulturního dědictví města Jiříkova“ ve výši 62.244,-Kč, tyto prostředky budou městu poskytnuty na základě vyúčtování až v roce 2012.

Usnesení č. 561/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Inventarizační zprávu roku 2011 o inventarizaci majetku Města Jiříkova, zároveň projednala a bere na vědomí doporučení ústřední inventarizační komise.
 • 2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2011 o inventarizaci majetku Města Jiříkova.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství - připravit návrh řešení dle doporučení ústřední inventarizační komise v bodech a) až c) této zprávy do 31.05.2012.
 • 4. RM bere na vědomí návrh na Odpis pohledávek č. 1/2012 a rozhodla schválit Odpis pohledávek č. 1/2012 ve výši 2.700,-Kč dle předloženého návrhu.
 • 5. RM bere na vědomí návrh na Odpis pohledávek č. 2/2012 a rozhodla schválit Odpis pohledávek č. 2/2012 ve výši 500,-Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 562/2012

 • RM bere na vědomí přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 ve výši 1.361.300,-Kč. Z toho 571.000,-Kč příspěvek na školství (v tom 148.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a 423.000,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace) a 790.300,-Kč na výkon státní správy v působnosti obcí a doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout.

Usnesení č. 563/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 564/2012

 • RM bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha k prodloužení lhůty Registračního listu č. 115D112000309 pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce č. 09031471 „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ 7. výzvy Operačního programu Životního prostředí, který byl stanoven na 30.04.2012 s tím, že případné další prodloužení nepovažují za žádoucí. Dle řídícího orgánu je nutno předložit podklady vztahující se k provozní situaci nejdéle do 31.03.2012.  

Usnesení č. 565/2012

 • RM projednala dopis ředitelky odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Ing. Hany Randové s výtahem zápisu z jednání pracovní skupiny VODA ze dne 03.01.2012 ve věci projektů podaných do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 1., kde předmětem jednání byl projekt „Kanalizace a vodovod Jiříkov“.

Usnesení č. 566/2012

 • RM projednala dopis generálního ředitele Ing. Bronislava Špičáka, SVS a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 49099469 ve věci aktuálního stavu jednání na MŽP dle nové metodiky platné od 22.12.2011 a uloženého úkolu představenstvem SVS a.s. ve změně stávající provozní smlouvy dle podmínek OPŽP, s cílem zajistit podporu z OPŽP pro realizované i dokončené projekty SVS a obcí – akcionářů SVS a.s. v souladu s platnými rozhodnutími o poskytnutí podpory z OPŽP.

Usnesení č. 567/2012

 • 1. RM projednala dopis právního zástupce Města Jiříkov JUDr. Josefa Kolky o soudním sporu Jiříkov x VLAKOZ, spol. s.r.o. a PCS – Pražská komerční společnost s.r.o. ve výši 566.409,-Kč za nezaplacené nájemné za nebytové prostory v objektu č.p. 839, Jiříkov za období 01.07.2008 až 15.05. 2010.
 • 2. RM rozhodla na základě doporučení právního zástupce Města Jiříkov JUDr. Josefa Kolky podat trestní oznámení pro upřednostňování věřitele.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – pověřit JUDr. Josefa Kolku k podání trestního oznámení pro upřednostňování věřitele.

Usnesení č. 568/2012

 • 1. RM bere na vědomí informaci starosty města o úpravě platových tarifů od 01.01.2012 ve školství podle zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů.
 • 2. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy Funkce: 2.16/2.16.01/13. platová třída/bod 1. panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace  plat dle Platového výměru č. 01/2012 s účinností od 01.01.2012 (příloha č. 1. - platový výměr č. 01/2012). 
 • 3. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy Funkce: 2.16/2.16.01/10. platová třída/bod 01. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 01/2012 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2012 s účinností od 01.01.2012 (příloha č. 2 - platový výměr č. 01/2012 včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2012 ). 
 • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat platové výměry.

Usnesení č. 569/2012

 • 1. RM projednala Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 004293, mezi Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, zastoupenou paní Kamilou Tomčíkovou a Městem Jiříkov a tento dodatek bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 004293, mezi Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, zastoupenou paní Kamilou Tomčíkovou a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 004293, mezi Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, zastoupenou paní Kamilou Tomčíkovou a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 570/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní L. R., 407 53 Jiříkov o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, 9. května 822 v Jiříkově.
 • 2. RM revokuje usnesení č. 549/2012 v bodě 4 z 33. schůze RM ze dne 23.01.2012.
 • 3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 3 v č.p 822, 9. května v Jiříkově paní L. R. do 29.02.2012.

Usnesení č. 571/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 o pokračování ve smluvním vztahu založeném Nájemní smlouvou ze dne 09.04.1999 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 464, Náměstí v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla pronajmout společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 nebytový prostor v č.p. 464, Náměstí v Jiříkově o výměře 122,50m2 na dobu neurčitou.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 464, Náměstí v Jiříkově (122,50m2) a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 572/2012

 • 1. RM projednala dopis pana Pavla Svobody, starosty obce Lipová, Obec Lipová se sídlem Obecní úřad Lipová, č.p. 422, PSČ 407 81 o vyslovení souhlasu se jmenováním ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová, se sídlem 407 81 Lipová č.p. 273, příspěvková organizace Obce Lipová na 0,6 pracovního úvazku pro pana Bc. Jana Sembdnera, 408 01 Rumburk, ředitel příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 08.02.2012 do 08.08.2012.
 • 2. RM rozhodla vyslovit souhlas podle § 304, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se jmenováním ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová, se sídlem 407 81 Lipová č.p. 273, příspěvková organizace Obce Lipová na 0,6 pracovního úvazku na dobu určitou od 08.02.2012 do 08.08.2012 panu Bc. Janu Sembdnerovi, 408 01 Rumburk, ředitel příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM rozhodla, na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov pana Bc. Jana Sembdnera, upravit pracovní úvazek řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov panu Bc. Janu Sembdnerovi, 408 01 Rumburk, na pracovní úvazek 0,8 z důvodu souběhu jmenování na dobu určitou od 08.02.2012 do 08.08.2012 ředitelem příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová, se sídlem 407 81 Lipová č.p. 273, příspěvkové organizace Obce Lipová na 0,6 pracovního úvazku.
 • 4. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních provádějících předpisů, (funkce: 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 02.) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, plat dle sníženého pracovního úvazku 0,8 s účinností od 08.02.2012 (příloha č. 3 – platový výměr č. 01/2012).

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov