Informace o přijatých usneseních z 55. schůze

Tisk

konané dne 5. listopadu 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 897/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 15. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 03. 10. 2012.

Usnesení č. 898/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č.157/1 o výměře 180 m2 a části st.p.č. 619 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky je zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č.156/1 o výměře 180 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č.156/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 5885/2 o výměře 380 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5885/2 o výměře 20 m2 jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) p.p.č. 4064/3 o výměře 845 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4068 o výměře 300 m2, části p.p.č. 4069 o výměře 435 m2 a p.p.č. 5971/2 o výměře  355 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 834/3 o výměře 430 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části p.p.č.139/6 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části p.p.č.139/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č.156/1 o výměře 50 m2 a části st.p.č. 619 o výměře 100 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) části p.p.č. 2568/1 o výměře 200 m2 a p.p.č. 2567/2 o výměře 376 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) části p.p.č. 2568/1 o výměře 26 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2568/1 o výměře 26 m2 jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části p p.č. 2568/1 o výměře 120 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • l) části p.p.č. 506/3 o výměře 559 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • m) části p.p.č. 5079/1 o výměře 571 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • n) p.p.č. 2701/2 o výměře 324 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • o) části p.p.č.116/1 o výměře 479 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • 4. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 2476/9 o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 899/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5336/2 o výměře 782 m2, části p.p.č. 5337/2 o výměře 774 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5337/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.640,-Kč, paní A. H., 170 00 Praha 7 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky je zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) st.p.č.1199/1 o výměře 39 m2 a p.p.č. 215/2 o výměře 218 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 260,-Kč, panu L. M., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) p.p.č. 3701/1 o výměře 921 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 190,-Kč, panu P. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) p.p.č. 272 o výměře 439 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 440,-Kč, panu J. R., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, paní M. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5838/1 o výměře 1178 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.180,-Kč, panu Z. Ž., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) p.p.č. 818 o výměře 299 m2 a části p.p.č. 6043/1 o výměře 50 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 350,-Kč, panu J. B., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 2183/1 o výměře 787 m2, části p.p.č. 2184 o výměře 399 m2 a p.p.č. 2185 o výměře 120 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2184 o výměře 14 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.380,-Kč, paní V. H., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 4265/3 o výměře 538 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 540,-Kč, panu R. L., 180 00 Praha 8 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 4950 o výměře 600 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4950 o výměře 690 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 740,-Kč, panu J. M., 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části p p.č. 618/3 o výměře 984 m2  v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 618/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.070,-Kč, paní Z. V., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části p p.č.19/3 o výměře 1200 m2  v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č.19/3 o výměře 12 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.260,-Kč, panu L. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č.165/1 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,-Kč, paní H. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 900/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 5142/17 v k. ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou "Kanalizační přípojka pro nový RD na st.p.č. 1298 v k. ú. Filipov u Jiříkova" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 5142/17 v k. ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou "Kanalizační přípojka pro nový RD na st.p.č. 1298 v k. ú. Filipov u Jiříkova" mezi paní P. M., 407 53  Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 5142/17 v k. ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou "Kanalizační přípojka pro nový RD na st.p.č. 1298 v k. ú. Filipov u Jiříkova" uzavíranou mezi paní P. M., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 901/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 111/2012, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu 6.500,-Kč.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 111/2012, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu 6.500,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 111/2012, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov uzavíranou mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 902/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 112/2012, jejímž předmětem je příprava podkladů ke smlouvě se SFŽP a další administrace žádosti k dotačnímu projektu z OPŽP na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu 13.500,-Kč.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 112/2012, jejímž předmětem je příprava podkladů ke smlouvě se SFŽP a další administrace žádosti k dotačnímu projektu z OPŽP na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu 13.500,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 112/2012, jejímž předmětem je příprava podkladů ke smlouvě se SFŽP a další administrace žádosti k dotačnímu projektu z OPŽP na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov uzavíranou mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 903/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 51/2011 na služby týkající se doplnění podkladů vyplývajících z nových pravidel SFDI spojených se zpracováním projektové žádosti a to na 1. etapu – chodník Filipovská x Březinova, mezi Ing. Lukášem Hrádkem, Liberecká 67, 473 01 Nový Bor, IČ: 87398656 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu 11.750,-Kč.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 51/2011 na služby týkající se doplnění podkladů vyplývajících z nových pravidel SFDI spojených se zpracováním projektové žádosti a to na 1. etapu – chodník Filipovská x Březinova, mezi Ing. Lukášem Hrádkem, Liberecká 67, 473 01 Nový Bor, IČ: 87398656 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu 11.750,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 51/2011 uzavíraný mezi Ing. Lukášem Hrádkem, Liberecká 67, 473 01 Nový Bor, IČ: 87398656 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 904/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 10. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 31. 10. 2012.

Usnesení č. 905/2012

 • RM rozhodla přidělit byt 1+2 (80,80 m2), ul. Moskevská 524, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného jako kauci na dobu určitou od 15. 11. 2012 do 31. 12. 2012 paní H. P., 407 53 Jiříkov. Jako náhradníka určila rada města pana R. H., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 906/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 17/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 17/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 907/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2012 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň toto rozpočtové opatření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 908/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Petici za zachování budovy současné mateřské školky "na Kopečku" v Hradecké ulici.
 • 2. RM doporučuje ZM z důvodu řešení potřebné kapacity pokračovat v realizaci příprav stavby nové budovy mateřské školy.

Usnesení č. 909/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu mezi Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové, Vilémovská 192, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 62231570, zastoupenou ředitelem, panem Miroslavem Markem a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem o příspěvku na stravování E. J., 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla uzavřítSmlouvu mezi Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové, Vilémovská 192, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 62231570, zastoupenou ředitelem, panem Miroslavem Markem a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem o příspěvku na stravování E. J., 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města– podepsat Smlouvu uzavíranou mezi Základní školou a Praktickou školou Gabriely Pelechové, Vilémovská 192, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 62231570, zastoupenou ředitelem, panem Miroslavem Markem a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem o příspěvku na stravování E. J.,   407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 910/2012

 • RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru o ploše 37,47 m2 v objektu č. p. 900 ulice 9. května v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov