Informace o přijatých usneseních z 72. schůze

Tisk

konané dne 27. května 2013 od 15:20 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1176/201

  • 1. RM projednala žádost paní Ž. M., Jiříkov ohledně směny bytu za byt v č. p. 730, ulice Březinova v Jiříkově.
  • 2. RM rozhodla nepřidělit byt směnou 1+3 (81,12 m2), Březinova č. p. 339, Jiříkov směnou za byt 1+2 (114,30 m2), Březinova č. p. 730 v Jiříkově paní Ž. M., Jiříkov, na dobu určitou od 01. 06. 2013 do 30. 09. 2013.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov