Informace o přijatých usneseních z 75. schůze

Tisk

konané dne 25. června 2013 od 18:25 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1229/2013

  • 1. RM projednala návrh Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 07. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov a tento návrh Dodatku č. 9 bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 07. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov.
  • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 07. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1230/2013

  • 1. RM projednala návrh Dohody o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /Typ „B“/ mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem se sídlem Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov z důvodu zavedení jednotného pojištění vykonavatelů veřejné služby zajišťovaného Úřadem práce České republiky a tento návrh Dohody bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /Typ „B“/ mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem se sídlem Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.
  • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /Typ „B“/ mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem se sídlem Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1231/2013

  • 1. RM projednala návrh „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /Typ „A“/ uzavírané mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem se sídlem Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov z důvodu využití jednotného pojištění vykonavatelů veřejné služby zajišťovaného Úřadem práce České republiky a tento návrh Smlouvy bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby“ /Typ „A“/ mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem se sídlem Dvořákova 1609/18,   400 21 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.
  • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat „Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby“ /Typ „A“/ mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem se sídlem Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov