Informace o přijatých usneseních z 79. schůze

Tisk

konané dne 2. září 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1283/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1284/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části st.p.č. 691 o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou za cenu 5,-Kč/m2 a rok, části st.p.č. 691 o výměře 408 m2, části p.p.č. 51 o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2 o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025 o výměře 18 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 26/2  o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 26/2  o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 2582 o výměře 790 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 2582 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) p.p.č. 254 o výměře 816 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) části p.p.č. 5195/1 o výměře 2000 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5195/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 465 o výměře 890 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 465 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) části st.p.č.178 o výměře 300 m2 a části p.p.č.1579/1 o výměře 760 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č.1579/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) p.p.č.139/1 o výměře 989 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1285/2013

 • 1. RM projednala výpůjčku p.p.č. 5412 o výměře 2564 m2, p.p.č. 5413 o výměře 198 m2 a p.p.č. 5414 o výměře 3165 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, Schrödingerovu Institutu, Palackého 205, 408 01 Rumburk, zastoupeného statutárním zástupcem ThMgr. Jiřím Čunátem, pro zajištění údržby pozemků. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku p.p.č. 5412 o výměře 2564 m2, p.p.č. 5413 o výměře 198 m2 a p.p.č. 5414 o výměře 3165 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, Schrödingerovu Institutu, Palackého 205, 408 01 Rumburk, zastoupeného statutárním zástupcem ThMgr. Jiřím Čunátem, pro zajištění údržby pozemků. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1286/2013

 • 1. RM projednala pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova v souvislosti s realizací stavby „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově, ul. Pražská 369“ - pro přístup na stavbu a jako plochu pro zařízení staveniště.
 • 2. RM schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  části p.p.č. 3187 o výměře 37 m2, části p.p.č. 6551/29 o výměře 61 m2, části p.p.č. 5944/32 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3186/1 o výměře 91 m2, části p.p.č. 3186/2 o výměře 4 m2, části p.p.č. 4336/1 o výměře 66 m2, části p.p.č. 5944/1 o výměře 134 m2 a části p.p.č. 3311/2 o výměře 115 m2 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti s realizací stavby „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově, ul. Pražská 369“ - pro přístup na stavbu a jako plochu pro zařízení staveniště za cenu 7,-Kč/m2 a rok, a při pronájmu 10 měsíců celkem za 3.070,-Kč, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov od 03. 09. 2013 do 30. 06. 2014. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1287/2013

 • 1. RM projednala pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 353 o výměře 930 m2 a p.p.č. 361 o výměře 1283 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 490,-Kč, panu M. H., Jiříkov od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 2759/2 o výměře 1816 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.820,-Kč, paní M. B., Jiříkov od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 5042 o výměře 300 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,-Kč, panu V. D., Jiříkov od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 2267/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,-Kč, panu Z. T., Rumburk od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 449 o výměře 450 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,-Kč, panu J. H., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
 • 3. RM schvaluje obnovené pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 3173 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 3173 o výměře 250 m2 v k. ú. Jiříkov jako přístupovou cestu za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 550,-Kč, paní V. Č., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) st.p.č. 315 o výměře 154 m2 a p.p.č. 3036 o výměře 86 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 240,-Kč, panu J. H., Praha 4 od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 834/3 o výměře 225 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,-Kč, panu J. K., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1288/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6216/2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov na nichž je umístěno zařízení Oprávněného – kabelové vedení NN typu 1-AYKY-J 4x16 mm2 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ALPMONT a.s., se sídlem Pobřežní 2173/4, 412 01 Litoměřice a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6216/2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov na nichž je umístěno zařízení Oprávněného – kabelové vedení NN typu 1-AYKY-J 4x16 mm2 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ALPMONT a.s., se sídlem Pobřežní 2173/4, 412 01 Litoměřice a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6216/2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov na nichž je umístěno zařízení Oprávněného – kabelové vedení NN typu 1-AYKY-J 4x16 mm2 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ALPMONT a.s., se sídlem Pobřežní 2173/4, 412 01 Litoměřice.

Usnesení č. 1289/2013

 • RM projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2015 - 2016 a doporučuje ZM Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2015 - 2016 přijmout a schválit.

Usnesení č. 1290/2013

 • RM projednala předložený „Plán inventur na rok 2013“, tento „Plán inventur na rok 2013“ schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento „Plán inventur na rok 2013“ podepsat.

Usnesení č. 1291/2013

 • 1. RM projednala návrh dodatku č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“ a tento dodatek doporučuje ZM schválit.
 • 2. RM projednala návrh směrnice č. 2/2013 „Oběh účetních dokladů“ a tuto směrnici schvaluje s platností a účinností od 03. 09. 2013.
 • 3. RM projednala návrh směrnice č. 3/2013 „Vymezení a evidence majetku, oceňování a zásoby“ a tuto směrnici schvaluje s platností a účinností od 03. 09. 2013.   

Usnesení č. 1292/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 9/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 9/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1293/2013

 • RM projednala předložený návrh směrnice č. 5/2013 „Pravidla pro udělování čestného občanství Města Jiříkova“ a tuto směrnici doporučuje ZM schválit.

Usnesení č. 1294/2013

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce č. OS201320001393 mezi EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a tento návrh smlouvy o výpůjčce bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce č. OS201320001393 mezi EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o výpůjčce č. OS201320001393 mezi EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424.
 • 4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zjistit cenu pojištění kontejnerů na tříděný odpad. 

Usnesení č. 1295/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Mandátní smlouvy uzavíranou mezi firmou Jan Pekárek, JAPEX Hermanova 72/2, 460 01 Liberec 1, IČ 12026620, zastoupenou majitelem firmy panem Janem Pekárkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. Předmětem této mandátní smlouvy je zajišťování ochrany majetku v objektech převzatých od Ústeckého kraje a to č. p. 563, 564 a 568 a ev. č. 24.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Mandátní smlouvu mezi firmou Jan Pekárek, JAPEX Hermanova 72/2, 460 01 Liberec 1, IČ 12026620, zastoupenou majitelem firmy panem Janem Pekárkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Mandátní smlouvu mezi firmou Jan Pekárek, JAPEX Hermanova 72/2, 460 01 Liberec 1, IČ 12026620, zastoupenou majitelem firmy panem Janem Pekárkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1296/2013

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 36,04 m2 v objektu č. p. 3, Náměstí v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov