Úřední deska (stav ke dni 11.12.2017) [Archiv]

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie č.j.
21.11.2017 6.12.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - protipovodňová ochrana města Jiříkov
Veřejné vyhlášky OSÚ/45285-17/Ra OSÚ/3840-2017
21.11.2017 6.12.2017
Zahájení územního řízení - protipovodňová ochrana města Jiříkov
Veřejné vyhlášky OSÚ/45191-17/Ra OSÚ/3840-2017
14.11.2017 29.11.2017
VŘ - byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646 (byt č.4)
Výběrová řízení
10.11.2017 30.11.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejné vyhlášky 66595/2017-MZE-16212
8.11.2017 23.11.2017
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Oznámení obecné povahy OSU-SSU/42437-17/5965-2017/Tu
1.11.2017 20.11.2017
Záměr pronájmu části nebytového prostoru
Majetkové záležitosti města
23.10.2017 7.11.2017
DSO SEVER - Návrh střednědobého výhledu 2019-2021, Návrh rozpočtu 2018
DSO Sever
23.10.2017 7.11.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby RD
Různé OSÚ/40822-17/novm OSÚ/4243-2017
23.10.2017 31.10.2017
Pozvánka na 20. zasedání ZM
Zastupitelstvo města
11.10.2017 26.10.2017
Opatření obecné povahy - Výstavba chodníku v ul. Březinova
Oznámení obecné povahy OSU-SSU/40430-17/5452-2017/Tu
11.10.2017 26.10.2017
Opatření obecné povahy - Stavba části chodníku a přechodu pro chodce
Oznámení obecné povahy OSU-SSU/40419-17/5450-2017/Tu
9.10.2017 10.11.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro příjmově vymezené osoby - 9. května 900 (byt č. 3) - 1+1(53,03m2)
Výběrová řízení JirikovD/2974/2016
9.10.2017 24.10.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Tylova 7 (byt č.2) - 1+3 (78,22 m2)
Výběrová řízení JirikovD/2973/2017
9.10.2017 24.10.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Rumburská 646 (byt č.2) - 1+2 (101,30 m2)
Výběrová řízení JirikovD/2972/2017
4.10.2017 21.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve městě Jiříkově
Volby PSP 2017 JirikovD/2928/2017
26.9.2017 25.10.2017
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
26.9.2017 11.10.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - kabelové vedení NN - obnova vedení NN
Veřejné vyhlášky OSÚ/37734-17/Ra OSÚ/4929-2017
26.9.2017 11.10.2017
Veřejná vyhláška - Nora Chouk - Finanční úřad pro Ústecký kraj
Veřejné vyhlášky 2045549/17/2501-70462-506254
26.9.2017 11.10.2017
Oznámení zahájení územního řízení - kabelové vedení NN - obnova vedení NN
Veřejné vyhlášky OSÚ/37719-17/Ra OSÚ/4929-2017
22.9.2017 21.10.2017
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Volby PSP 2017
11.9.2017 13.11.2017
ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č.p. 900
Majetkové záležitosti města
11.9.2017 8.11.2017
Záměry prodejů nemovitostí
Majetkové záležitosti města
8.9.2017 14.11.2017
Usnesení a zápis z 19. ZM
Zastupitelstvo města
8.9.2017 25.9.2017
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jiříkovská kovadlina - Městský úřad Rumburk
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/33071-17/4897-2017/Tu
4.9.2017 21.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Volby PSP 2017 JirikovD/2613/2017
23.8.2017 7.9.2017
Záměr pronájmu části budovy o ploše 52,53 m2 v objektu č.p. 900
Majetkové záležitosti města
21.8.2017 21.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Volby PSP 2017 JirikovD/2486/2017
21.8.2017 29.8.2017
Pozvánka na 19. ZM
Zastupitelstvo města
16.8.2017 1.9.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - SÚ Rumburk
Různé OSÚ/31796-17/novm OSÚ/4243-2017
27.7.2017 11.8.2017
OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích - ul. Hradecká u čp. 518
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/28988-17/2846-2017/Tu
27.7.2017 11.8.2017
OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II/265, II/266, II/267, III/2657, III/26510, III/2675 v průtahu obcemi na trase závodu, tj. start Rumburk → Jiříkov → Šluknov → Lipová → Lobendava → Dolní Poustevna → Vilémov → Mikulášovice → Staré Křečany → cíl Rumburk, místní komunikace v obci Rumburk v prostoru startu a cíle a I. okruhu (cyklistický závod „Tour de Zeleňák 2017“) -
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/29479-17/4125-2017/Tu
19.7.2017 16.8.2017
Pozemkové záměry
Majetkové záležitosti města
12.7.2017 27.7.2017
Opatření obecné povahy - "Houmrův triatlon" - MěÚ Rumburk, odbor stavební úřad - úsek silniční správní úřad
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/26961-17/3830-2017/Tu
15.6.2017 30.8.2017
Majetkové záležitosti města
Majetkové záležitosti města
15.6.2017 30.6.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - DSO Sever
DSO Sever
12.6.2017 30.8.2017
Usnesení a zápis z 18. ZM
Zastupitelstvo města
9.6.2017 26.6.2017
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 a střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Různé 2462/EK/2017
1.6.2017 31.7.2017
Záměr pronájmu pozemku
Majetkové záležitosti města
1.6.2017 16.6.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Právní předpisy města
31.5.2017 15.6.2017
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace Tylova u čp. 6 - Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/19140-17/3062-2017/Tu
29.5.2017 13.6.2017
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání DSO SEVER za rok 2016
z důvodu obsáhlosti zprávy je celá zpráva k nahléduní na webu http://www.mikroregion-sever.cz/audit-dso-2016/
DSO Sever
24.5.2017 13.11.2017
Záměr výpůjčky nebytových prostor
Majetkové záležitosti města
24.5.2017 8.6.2017
byt 1+2 (92,82 m2), Rumburská 204
Výběrová řízení JirikovD/1560/2017
24.5.2017 8.6.2017
byt 1+3 (78,22 m2), Tylova 7
Výběrová řízení JirikovD/1559/2017
22.5.2017 6.6.2017
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice III/26329 Filipovská v průtahu obcí Jiříkov u čp. 140 - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/19431-17/189-2017/Tu
22.5.2017 6.6.2017
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II/263 v průtahu obcí Jiříkov před vjezdem do Spolkové republiky Německo - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/19429-17/1422-2017/Tu
22.5.2017 6.6.2017
Záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace Hradecká v obci Jiříkov u čp. 518 - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/14399-17/2846-2017/Tu
22.5.2017 30.5.2017
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města
16.5.2017 31.5.2017
Oznámení o použití chem. přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým - Lesy ČR, LS Rumburk
Různé
5.5.2017 30.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016
Rozpočet a závěrečný účet města
5.5.2017 22.5.2017
byt 1+3, Tylova 7 (byt č.2)
Výběrová řízení JirikovD/1339/2017
5.5.2017 22.5.2017
byt 1+2, Tylova 8
Výběrová řízení JirikovD/1340/2017
3.5.2017 4.8.2017
Nabídka nepronajatých pozemků - Státní pozemkový úřad
Různé
28.4.2017 31.5.2017
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 - Severočeská vodárenská společnost a.s.
Různé
28.4.2017 29.5.2017
Veřejné vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 - Finanční úřad pro Ústecký kraj
Různé 1221025/17/2500-11460-505479
19.4.2017 1.6.2017
Záměr prodeje nemovitostí
Majetkové záležitosti města
19.4.2017 24.5.2017
Záměry - pronájem NP a výpůjčka části NP
Majetkové záležitosti města
18.4.2017 3.5.2017
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 - DSO Sever
Různé
10.4.2017 12.6.2017
Usnesení a zápis z 17. ZM
Zastupitelstvo města
10.4.2017 1.6.2017
Záměr prodeje nemovitosti
Majetkové záležitosti města
10.4.2017 29.5.2017
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
10.4.2017 25.4.2017
Územní rozhodnutí o umístění stavby - "RN Vojenská, IDVT: 10224790, ČHP: 1-15-01-0410-0-00, ř. km. 0,321" - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/3713-17/Ra
4.4.2017 13.11.2017
Záměr pronájmu nebytového prostoru u objektu č.p. 524
Majetkové záležitosti města
4.4.2017 19.4.2017
byt 1+3 (62,20 m2), Březinova 345
Výběrová řízení JirikovD/1056/2017
28.3.2017 28.6.2017
Oznámení dle § 20 - Státní pozemkový úřad
Různé SPU 145953/2017/508100/Kři
20.3.2017 28.3.2017
Pozvánka na 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
13.3.2017 10.4.2017
Usnesení a zápis z 16. ZM
Zastupitelstvo města
10.3.2017 28.3.2017
Záměry prodejů
Majetkové záležitosti města
3.3.2017 20.3.2017
OOP - silnice III/26329, Jiříkov, Filipovská čp. 140 - SÚ Rumnburk
Oznámení obecné povahy OSÚ/8687-17/tu
3.3.2017 20.3.2017
OOP - Jiříkov, náměstí - Reko města - SO 101
Oznámení obecné povahy OSÚ/8773-17/tu
3.3.2017 20.3.2017
Návrh OOP - Jiříkov, silnice II/263
Oznámení obecné povahy OSÚ/8790-17/tu
27.2.2017 31.3.2017
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Různé
27.2.2017 14.3.2017
Ozn. zahájení územního řízení - RN Vojenská, IDVT: 10224790, ČHP: 1-15-01-0410-0-00, ř.km. 0,321" na pozemcích pozemková parcela číslo 1172, 1176, 1257 v katastrálním území Jiříkov, 1267/1 v katastrálním území Království - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/7819-17/Ra
23.2.2017 10.3.2017
byt 1+3, Tylova 7 (byt č.2) a byt 1+2, Tylova 7 (byt č.4)
Výběrová řízení
20.2.2017 28.2.2017
Pozvánka na 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
7.2.2017 22.2.2017
Výběrové řízení na byt - Rumburská 646, byt č.4, 1+1 (50,90 m2)
Výběrová řízení JirikovD/399/2017
3.2.2017 20.2.2017
Záměry pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova
Majetkové záležitosti města
1.2.2017 2.5.2017
Nabídka nepronajatých pozemků - Státní pozemkový úřad
Různé
1.2.2017 17.2.2017
Rozhodnutí o prodloužení lhůty - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/45055-16/salp OSÚ/6620-2016/5
20.1.2017 6.2.2017
Záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/993-17/375-2017/Tu
20.1.2017 6.2.2017
byt 1+3, Tylova 7 (byt č.2) a byt 1+2, Tylova 7 (byt č.4)
Výběrová řízení
10.1.2017 25.1.2017
Majetkové záměry města
Majetkové záležitosti města
10.1.2017 25.1.2017
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk, úsek SSÚ
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/661-17/172-2017/Tu
22.12.2016 6.1.2017
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby - veřejné osvětlení (SO 401) v katastrálním území Jiříkov - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/46508-16/salp OSÚ/6620-2016/2
21.12.2016 13.3.2017
Usnesení a zápis z 15. ZM
Zastupitelstvo města
20.12.2016 5.1.2017
Výběrová řízení na byty - Tylova 7, byty č. 2 a 4
Výběrová řízení
15.12.2016 30.12.2016
Výběrové řízení - byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646 (byt č.4)
Výběrová řízení
2.12.2016 19.12.2016
Výběrová řízení na byty - Tylova 7, byty č. 2 a 4
Výběrová řízení
2.12.2016 19.12.2016
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Různé
2.12.2016 19.12.2016
VEREJNÁ VÝZVA k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka - referent odboru vnitřní správy
Veřejná výzva
28.11.2016 13.12.2016
Výběrové řízení - byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646 (byt č.4)
Výběrová řízení
28.11.2016 7.12.2016
Pozvánka na 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
21.11.2016 6.12.2016
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
15.11.2016 21.12.2016
Usnesení a zápis z 14. ZM
Zastupitelstvo města
15.11.2016 7.12.2016
Návrh rozpočtu Města Jiříkov na rok 2017
Rozpočet a závěrečný účet města
15.11.2016 30.11.2016
OZNÁMENÍ A VÝZVA - 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK

Záměr pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Různé ORRI/41759-16/sud
10.11.2016 28.11.2016
Záměr směny pozemků
Majetkové záležitosti města
10.11.2016 28.11.2016
Záměr prodeje pozemků
Majetkové záležitosti města
10.11.2016 25.11.2016
Výběrová řízení na byty - Tylova 7, byty č. 2 a 4
Výběrová řízení
2.11.2016 2.2.2017
Nabídka pozemků k pronájmu - SPF
Různé
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba