Úřední deska (stav ke dni 01.05.2017) [Archiv]

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie č.j.
10.4.2017 25.4.2017
Územní rozhodnutí o umístění stavby - "RN Vojenská, IDVT: 10224790, ČHP: 1-15-01-0410-0-00, ř. km. 0,321" - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/3713-17/Ra
4.4.2017 19.4.2017
byt 1+3 (62,20 m2), Březinova 345
Výběrová řízení JirikovD/1056/2017
20.3.2017 28.3.2017
Pozvánka na 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
13.3.2017 10.4.2017
Usnesení a zápis z 16. ZM
Zastupitelstvo města
10.3.2017 28.3.2017
Záměry prodejů
Majetkové záležitosti města
3.3.2017 20.3.2017
OOP - silnice III/26329, Jiříkov, Filipovská čp. 140 - SÚ Rumnburk
Oznámení obecné povahy OSÚ/8687-17/tu
3.3.2017 20.3.2017
OOP - Jiříkov, náměstí - Reko města - SO 101
Oznámení obecné povahy OSÚ/8773-17/tu
3.3.2017 20.3.2017
Návrh OOP - Jiříkov, silnice II/263
Oznámení obecné povahy OSÚ/8790-17/tu
27.2.2017 31.3.2017
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Různé
27.2.2017 14.3.2017
Ozn. zahájení územního řízení - RN Vojenská, IDVT: 10224790, ČHP: 1-15-01-0410-0-00, ř.km. 0,321" na pozemcích pozemková parcela číslo 1172, 1176, 1257 v katastrálním území Jiříkov, 1267/1 v katastrálním území Království - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/7819-17/Ra
23.2.2017 10.3.2017
byt 1+3, Tylova 7 (byt č.2) a byt 1+2, Tylova 7 (byt č.4)
Výběrová řízení
20.2.2017 28.2.2017
Pozvánka na 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
7.2.2017 22.2.2017
Výběrové řízení na byt - Rumburská 646, byt č.4, 1+1 (50,90 m2)
Výběrová řízení JirikovD/399/2017
3.2.2017 20.2.2017
Záměry pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova
Majetkové záležitosti města
1.2.2017 17.2.2017
Rozhodnutí o prodloužení lhůty - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/45055-16/salp OSÚ/6620-2016/5
20.1.2017 6.2.2017
Záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/993-17/375-2017/Tu
20.1.2017 6.2.2017
byt 1+3, Tylova 7 (byt č.2) a byt 1+2, Tylova 7 (byt č.4)
Výběrová řízení
10.1.2017 25.1.2017
Majetkové záměry města
Majetkové záležitosti města
10.1.2017 25.1.2017
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk, úsek SSÚ
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/661-17/172-2017/Tu
22.12.2016 6.1.2017
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby - veřejné osvětlení (SO 401) v katastrálním území Jiříkov - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ/46508-16/salp OSÚ/6620-2016/2
21.12.2016 13.3.2017
Usnesení a zápis z 15. ZM
Zastupitelstvo města
20.12.2016 5.1.2017
Výběrová řízení na byty - Tylova 7, byty č. 2 a 4
Výběrová řízení
15.12.2016 30.12.2016
Výběrové řízení - byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646 (byt č.4)
Výběrová řízení
2.12.2016 19.12.2016
Výběrová řízení na byty - Tylova 7, byty č. 2 a 4
Výběrová řízení
2.12.2016 19.12.2016
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Různé
2.12.2016 19.12.2016
VEREJNÁ VÝZVA k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka - referent odboru vnitřní správy
Veřejná výzva
28.11.2016 13.12.2016
Výběrové řízení - byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646 (byt č.4)
Výběrová řízení
28.11.2016 7.12.2016
Pozvánka na 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
21.11.2016 6.12.2016
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
15.11.2016 21.12.2016
Usnesení a zápis z 14. ZM
Zastupitelstvo města
15.11.2016 7.12.2016
Návrh rozpočtu Města Jiříkov na rok 2017
Rozpočet a závěrečný účet města
15.11.2016 30.11.2016
OZNÁMENÍ A VÝZVA - 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK

Záměr pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Různé ORRI/41759-16/sud
10.11.2016 28.11.2016
Záměr směny pozemků
Majetkové záležitosti města
10.11.2016 28.11.2016
Záměr prodeje pozemků
Majetkové záležitosti města
10.11.2016 25.11.2016
Výběrová řízení na byty - Tylova 7, byty č. 2 a 4
Výběrová řízení
2.11.2016 2.2.2017
Nabídka pozemků k pronájmu - SPF
Různé
2.11.2016 18.11.2016
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
24.10.2016 1.11.2016
Pozvánka na 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
10.10.2016 25.10.2016
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
5.10.2016 31.10.2016
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov
Výběrová řízení
3.10.2016 3.11.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na byt pro příjmově vymezené osoby
Výběrová řízení
3.10.2016 18.10.2016
Výběrová řízení na byty
Výběrová řízení
29.9.2016 14.10.2016
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ
Majetkové záležitosti města
27.9.2016 12.10.2016
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ
Majetkové záležitosti města
21.9.2016 15.11.2016
Usnesení a zápis z 13. zastupitelstva
Zastupitelstvo města
21.9.2016 6.10.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost vydanou MěÚ Jiříkov
Veřejné vyhlášky JirikovD/3415-11/2016-VS-5
20.9.2016 12.10.2016
OZNÁMENÍ o výběrovém řízení a jeho podmínkách č. U/032/PŠ/2016
Různé UZSVM/U/14617/2016-HMSO
20.9.2016 8.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ve městě Jiříkově
Krajské volby 2016 JirikovD/3686/2016
15.9.2016 30.9.2016
Záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova
Majetkové záležitosti města
14.9.2016 29.9.2016
OOP - přechodné DZ - Jiříkovská kovadlina
Oznámení obecné povahy OSÚ/33107-16/tu
12.9.2016 27.9.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Právní předpisy města
5.9.2016 8.10.2016
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016
Krajské volby 2016
5.9.2016 20.9.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ byt 1 + 2 (62,80 m2), Tylova 8
Výběrová řízení
2.9.2016 19.9.2016
OOP - přechodné DZ - Jiříkov, silnice II/263 Rumburská, silnice III/2662 Antonínova
Oznámení obecné povahy OSÚ/31799-16/tu
29.8.2016 6.9.2016
Pozvánka na 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města
26.8.2016 8.10.2016
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016 ve městě Jiříkově
Krajské volby 2016
23.8.2016 8.10.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8.10.2016
Krajské volby 2016
22.8.2016 8.9.2016
VEŘEJNÁ VÝZVA k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka - referent správy poplatků za komunální odpad
Veřejná výzva
8.8.2016 8.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016
Krajské volby 2016
8.8.2016 23.8.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - cyklistický závod „Tour de Zeleňák 2016"
Oznámení obecné povahy OSÚ-SSÚ/28887-16/4242-2016/Tu
3.8.2016 3.11.2016
Nabídka nepronajatých pozemků - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Různé 16VD16334/2015-508202/111
29.7.2016 15.8.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ byt 1+2 (62,80 m2), Tylova 8
Výběrová řízení JirikovD/2896/2016
29.7.2016 15.8.2016
OOP - Jiříkov, Filipovská - chodník I. etapa
Oznámení obecné povahy OSÚ/27749-16/tu
13.7.2016 12.8.2016
Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách č. U/014/PŠ/2016 - UZSVM Ústí nad Labem
Různé U/9525/2016-HMSO
12.7.2016 27.7.2016
Výběrové řízení - byt 1+1 (58,90 m2), Svobodova 885
Výběrová řízení JirikovD/2571/2016
22.6.2016 8.7.2016
byt 1+1 (58,90 m2), Svobodova 885
Výběrová řízení JirikovD/2398/2016
22.6.2016 8.7.2016
byt 1+2 (62,80 m2), Tylova 8
Výběrová řízení JirikovD/2397/2016
20.6.2016 21.9.2016
Zápis a usnesení z 12.ZM
Zastupitelstvo města
20.6.2016 7.7.2016
OOP přechodní DZ - Jiříkov, ARANEA GROUP a.s.
Oznámení obecné povahy OSÚ/22249-16/tu
15.6.2016 1.7.2016
Záměr výpůjčky pozemků
Majetkové záležitosti města
15.6.2016 30.6.2016
OOP přechodné DZ - Tour de Feminin 2016
Oznámení obecné povahy OSÚ/22080-16/tu
15.6.2016 30.6.2016
ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR - č.p. 900
Majetkové záležitosti města
10.6.2016 27.6.2016
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Různé
30.5.2016 14.6.2016
Přechodné dopravní značení - Houmrův triatlon 2016
Oznámení obecné povahy OSÚ/19271-16/tu
30.5.2016 14.6.2016
Přechodné dopravní značení - SŽDC - P3537 (přejezd Valdek)
Oznámení obecné povahy OSÚ/19402-16/tu
30.5.2016 14.6.2016
Závěrečný účet za rok 2015
DSO Sever
30.5.2016 7.6.2016
Pozvánka na 12. zasedání ZM
Zastupitelstvo města
27.5.2016 13.6.2016
Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí
Majetkové záležitosti města
27.5.2016 13.6.2016
Záměr výpůjčky pozemku
Majetkové záležitosti města
27.5.2016 13.6.2016
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
24.5.2016 8.6.2016
Výběrové řízení - byt 1+KK, Antonínova 1090
Výběrová řízení
18.5.2016 2.6.2016
Přechodná úprava - Filipovská pouť
Oznámení obecné povahy OSÚ/17910-16/tu
13.5.2016 30.5.2016
Majetkové záměry města
Majetkové záležitosti města
11.5.2016 7.6.2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2015
Rozpočet a závěrečný účet města
4.5.2016 4.8.2016
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Různé SPU 224961/2016
2.5.2016 12.7.2016
Usnesení a zápis z 11. zasedání ZM
Zastupitelstvo města
29.4.2016 31.5.2016
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015
Různé
29.4.2016 30.5.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016
Veřejné vyhlášky
18.4.2016 25.4.2016
OOP - přechodné DZ - Jiříkov, Vítání jara, stavění májky a pálení čarodějnic
Různé OSÚ/13648-16/tu
14.4.2016 16.5.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro příjmově vymezené osoby na obsazení bytu 1+1 (53,86m2), 9. května 900, byt č. 6
Výběrová řízení JirikovD/1465/2016
11.4.2016 19.4.2016
Pozvánka na 11. zasedání ZM
Zastupitelstvo města
5.4.2016 20.4.2016
Návrh rozpočtu na 2016 - DSO Sever
Různé
29.3.2016 4.4.2016
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ-SSÚ/10954-16/1791- 2016/Tu
23.3.2016 27.4.2016
Dražební vyhláška - dlužník Waldin s.r.o.
Dražební vyhlášky DD/013/2016
17.3.2016 1.4.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - Rekonstrukce centra města Jiříkov – SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - SÚ Rumburk
Veřejné vyhlášky OSÚ-SpSÚ/42851-15/266-2016/Tu
17.3.2016 1.4.2016
ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR
Majetkové záležitosti města
9.3.2016 2.5.2016
Usnesení a zápis z 10. zasedání ZM
Zastupitelstvo města
9.3.2016 24.3.2016
Záměr uzavřít dodatek k NS
Majetkové záležitosti města
9.3.2016 24.3.2016
Záměr pronájmu pozemků
Majetkové záležitosti města
9.3.2016 24.3.2016
Záměr uzavřít dodatek ke SMLOBKS
Majetkové záležitosti města
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba